Vi må ta det viktigste først

Kjersti I. Vevatne

Hordaland Venstre mener at en nedprioritering av trygg reisevei mellom Arna og Voss er uakseptabelt. Her må vi virkelig ta det viktigste først. De mange rasene langs E16 gjør at ny vei og jernbane mellom Arna og Voss må få høyeste prioritering. Det handler om liv og helse. Risikoen for at mange liv vil gå tapt, tilsier at det som kan gjøres må bli gjort og snarest mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

En nasjonal jernbaneallianse med LO og NHO i spissen nevner ikke strekningen Arna-Stanghelle med et ord i sin høringsuttalelse. Høringsuttalelsen kan tyde på at jernbanealliansen mangler gode forbindelser med folket på Vestlandet. Både vei og bane mellom Bergen og Voss er svært utsatt for ras. Folks tålmodighet er brukt opp for lengst og folk er redd for å reise langs strekningen.

Arnastasjon3Kostnadene for prosjektene mellom Arna og Voss er så store at det vil trolig vil sluke jernbanebudsjettet for hele NTP-perioden (2018–2029) om ikke regjeringen øker rammene kraftig. Hordaland Venstre ber om realisering av Arna-Voss med K5 innen NTP-perioden 2018-2029 gjennom ekstraordinær prioritering.

Hordaland Venstre ønsker derfor å gjenta den enstemmige uttalelsen fra Hordaland fylkesting som ber om at hele strekningen Voss-Arna blir bygget ut snarest mulig. Første etappe Arna-Stanghelle må startes opp i første del av planperioden, dvs. i perioden 2018-2021 og andre etappe Stanghelle-Voss må gjennomføres innen utgangen av planperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**