Pressemelding: Venstre vil styrke forsvaret i nord

Foto: Dreamstime.com

Venstre vil styrke Hæren, spesielt i Nord-Norge, gå for delt løsning mellom Evenes og Andenes flystasjoner, styrke nærforsvaret av kysten og beholde både Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Under Venstres landsmøte i april ble det arrangert et forsvarsseminar om prosessen rundt Forsvarets Langtidsplan (LTP), etter at fylkeslagene fra Nordland, Troms og Finnmark hadde levert inn en uttalelse som krevde en styrking av Forsvaret i Nord-Norge. Der kunne Stillulf Karlsen fortelle at Venstre allerede hadde jobbet med LTP over lang tid og at han var ansatt på fulltid for å jobbe med denne saken.

Nordland Venstre har også jobbet med LTP over lengre tid, og i mai var nestleder Ola Elvestuen på turne i Nordland og Troms sammen med Anja Johansen og Arne Ivar Mikalsen. Her fikk de viktige innspill og besøkte blant andre Orionbasen på Andenes, Andøya testsenter og rakettskytefeltet på Oksebåsen, Brigaden i Nord-Norge, inkludert helikoptervingen på Bardufoss og Kystjegerkommandoen i Harstad(KJK). Nordland Venstre er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for delt løsning mellom basene på Evenes og Andenes.

– Problematikken rundt Evenes og Andenes har vært vanskelig å håndtere, men vi har landet på at en delt løsning er best sett fra et forsvarsfaglig standpunkt. For Nordland Venstre har det vært viktig å vurdere de forsvarsmessige aspektene knyttet til å legge ned Andøya og samle alt på Evenes. De økonomiske og samfunnsmessige aspektene er også viktige, men forsvarsevnen i nord er nummer én, sier leder i Nordland Venstre, Anja Johansen.

Venstre har konkludert med at ei delt løsning mellom Andenes og Evenes er riktig ut fra et forsvarsmessig standpunkt. Delt løsning minsker også faren for kostnadsoverskridelser, og gir best utnyttelse av infrastruktur som allerede finnes, begge steder. Delt løsning ble trukket fram og anbefalt sterkt av flere forsvarskilder under konferansen som stortingsgruppene til Venstre og KrF arrangerte forrige helg.

– Det reduserer også risikoen for tap av viktig kompetanse som er lokalisert på Andøya i dag. Delt løsning reduserer åpenbart behovet for nye og store investeringer i infrastruktur. Dette har tidligere vist seg å gi større kostnader enn ventet, skriver Nordland Venstre, med referanse til Ørlandet som jagerflybase, sier Arne Ivar Mikalsen.

Venstre vil:
• Utsette kjøp av 18 F-35 fly
• Styrke Hæren, spesielt i Nord-Norge. Det omfatter planlagte investeringer, helikopterkapasitet og en reetablering av den tilstedeværelse som tidligere var i Finnmark, samt luftvern og artilleri.
• Ha et mer slagkraftig Heimevern, med en større hærreserve som kan brukes både i Norge og i utlandet, og bidra til dybde og utholdenhet i forsvaret av våre egne landarealer.
• Styrke nærforsvaret av kysten og beholde både Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet.
• Forleng levetiden til Orion overvåkningsfly, før beslutning om investering i nye, maritime overvåkningsfly tas.
• Ha delt løsning og dermed beholde både Evenes og Andenes flystasjoner.
• Dempe økningen i fregattkapasiteten.

Les også saken på NRK Nordland

 

Tidligere saker:
Klassekampen

Bladet Vesterålen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**