Rassikring på Aunveien

Ras på Aun, foto: privat

I sommer gikk raset nok en gang på Aun, og veien fra bygda var stengt. Bedre rassikring over Aunfjellet har vært et politisk tema over tid, men nå tar Harstadpolitikerne offensive grep for klatre opp på lista over prioriterte rassikringsprosjekt. Kari-Anne Opsal fra Arbeiderpartiet frontet idag en sak, og fremmet et svært godt forslag, hvor man både går i direkte dialog med Statens Vegvesen for å få gjort en ny risikovurdering, samt bevilget 300 000 kroner til et forprosjekt for valg av løsninger; slik at man står best mulig rustet for å oppnå prioritet.

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad redegjorde kort for sin opplevelse på Aunfjellet under raset i sommer; og hvordan geologens bekymring for situasjonen – og de behovene som var for ytterligere strakstiltak – bare understreket alvoret i situasjonen. Dette momentum som skapes etter et ras må utnyttes også politisk for å få på plass ei tryggere løsning for bygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**