Ekstraordinært årsmøte avholdt den 29. august

Mandag den 29. august avholdt Bærum Venstre et ekstraordinært årsmøte for å supplere styret. Tidl. styreleder Mette Kaaby hadde meldt sin avgang grunnet økende arbeidsmengde i yrkessammenheng. Tredje varamedlem Svein Falch meldte samtidig sin avgang. Det ble derfor gjennomført et suppleringsvalg, og endringer i styret.

Etter det ekstraordnære årsmøtet har Bærum Venstre et styre sammensatt slik:

Leder: Petter Johan Holth (ny i dette verv, tidl. nestleder).

Nestleder: Wenche Steen (ny i dette verv, tidl. styremedlem).

Styremedlem: Ingvild Boe Hornburg (ny i dette verv).

Styremedlem: Gudbrand Teigen.

Styremedlem: Edvard Olai Brekke Værland.

1. Varamedlem: Odd Roar Kristensen.

2. Varamedlem: Sigrid Skavlid.

3. Varamedlem: Liselotte Lunde (ny i dette verv).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**