Vår Stortingskandidat 2017: Finn-Erik Blakstad

10. september 2016 valgte nominasjonsmøtet i Østfold Venstre stortingsvalglisten for 2017. Målet er et direktemandat og fast plass på Stortinget. For å få til det må oppslutningen fra 2013 på 3,6% fordobles. Det betyr at antall velgere må økes fra 5500 til 1100. Finn-Erik Blakstad ble valgt som stortingskandidat. På de neste plassen følger Maren H. Holsen, Joakim Karlsen, Amelia Aune og Trond Svandal. Brede Bøe skal lede valgkamputvalget.

Ingen er bedre tjent med venstrepolitikk enn Østfold, sier Finn-Erik Blakstad. På Stortinget står kampen mellom de som fokuserer på de siste oljedråpene og de som fokuserer på nytt næringsliv. Ingen har bedre forutsetninger for nytt næringsliv enn Østfold. Vi har tilgang på arbeidskraft, nærhet til markedet og god infrastruktur. Østfold kan derfor bli vinneren etter oljealderen og etableringen av et nytt næringsliv i Norge.

Jeg sitter med en følelse av at Østfoldbenken ikke forstår at Østfold er part i denne kampen. Et stadig fokus på å pumpe opp lofotolje, bremser utviklingen av det fremtidige Østfold. Vi kan ikke fortsette å utvikle et samfunn med stadig flere uføre og stadig færre i arbeid. Politikken har feilet i Østfold. Nå må vi starte å investere i mennesker og ikke bare i særinteresser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**