Klimarapport 2016 for Bærum kommune

Bærum kommune

Bærum kommunes uavhengige klimautvalg har nå avgitt sin rapport. Venstres kommunestyregruppe er i full gang med å omsette konklusjoner og visjoner til aktuelle tiltak som kan gjennomføres i praktisk politikk.

Les den her:

klimapanelet-baerum

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok/klimarapport.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**