Senter for entreprenørskap i grunnskolen til Innlandet?

Ketil Kjenseth
miljøkomité., Foto: Innlandet Venstre

I Venstres alternative budsjett for 2017 settes fem millioner kroner av til et nasjonalt senter for entreprenørskap i grunnskolen. Det skal legges til Innlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det er Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer som vil få senter-statusen dersom Venstre får gjennomslag i høstens budsjettforhandlinger.

Opplands-representant Ketil Kjenseth understreker hvorfor et slikt senter bør legges til regionen:

– I Innlandet er vi heldige som har Østlandsforskning som er ledende når det kommer til forskning på entreprenørskap i skolen. Nærheten til Høgskolen i Lillehammer og deres innovasjonssatsing er veldig spennende, og spesielt når denne skal fusjoneres med Høgskolen i Hedmark, som er spesielt god på spillutvikling. Alt ligger til rette for at disse kan skape gode synergier sammen, og virkelig gjøre Innlandet til en kompetansemetropol for nyskapning.

Et sertifisert nasjonalt senter vil styrke forskningen på entreprenøskap i skolen betraktelig. Det vil bli enklere å søke om midler nasjonalt og internasjonalt, samt å rekruttere forskere. Et senter vil også gi større muligheter til å videreutvikle og etablere nye satsinger innenfor feltet.

Kjenseth mener det er på tide med en entreprenørskapssatsing, også for den yngre generasjonen:

– Hele landet skal gjennom en krevende omstilling, og det er umulig å si hva dagens barn skal jobbe med når de blir voksne. Mange av disse arbeidsplassene finnes ikke i dag, og derfor har det aldri vært viktigere å lære bort det å skape – i tidlig alder.

Venstre har flere store skolesatsinger i sitt alternative budsjett, og teknologi spiller en spesielt stor rolle. I budsjettet ligger det nemlig 100 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen, og 50 millioner til forsøk med programmering som fag. 200 millioner går til å sikre alle elever i grunnskolen en skoletime ekstra i uken – viet koding.

– Det er klart dette bør ses i sammenheng med et fokus på entreprenørskap, sier Kjenseth.

– Teknologi kommer bare til å spille en større rolle i livene våre fremover. IKT og entreprenørskap går hånd i hånd. De er begge viktige når vi skal ruste grunnskoleelevene for fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**