Historien om en busstur – leserinnlegg i RB 15.11.2016

Bussterminalen i Lørenskog sentrum , Foto: Torild Jørgensen
Skal folk velge kollektivt må kvaliteten være god!

Skal folk velge kollektivt må kvaliteten være god!

Det var en råtten morgen. Valget i USA hadde gått helt feil, det var jo Hilary som skulle ha vunnet, ikke Donald. I forskrekkelsen og forfjamselsen med desperat surfing på nyhetene, fikk jeg alt for liten tid. Jeg skulle delta på økonomiseminar på Lørenskog hus, og hadde valgt vår lokale buss 872 – med halvtimes avganger – som transportmiddel.

Dermed småløp jeg til holdeplassen, hvor det ikke var en buss eller et menneske å se. Hva skjer? Opp med ruterappen, fram med sanntid, 14 minutter til bussen kommer, 14 minutter forsinket. Fortsatt en råtten dag, med flere kuldegrader, snøvær og vind, og ingen buss. Etter litt nøling og grubling bestemte jeg meg for å gå til Gamleveien og hoppe på andre busser. Nesten framme så jeg to grønne busser passere foran meg, og det var atter lenge til neste buss skulle passere, viste Ruters sanntid.

Vi bygger tettere og tettere
Vi bygger mange leiligheter i Lørenskog om dagen, og vi bygger tett. Det er liten parkeringsdekning, og strategien er at økt trafikkmengde skal tas med sykkel, gange og kollektivdekning. Men når bussene ikke er punktlige, kan det da forventes at folk satser på kollektivløsninger? Når man skal rekke jobb, barnehage, en avtale, skifte til annet kollektivtilbud, er det mulig når man ikke vet når bussen kommer? Eller er det slik at kollektivtilbudet kun skal brukes av pensjonister som har god tid, og elever som ikke har andre alternativer? Det er fint å bruke tiden til annet enn å vente på bussen, og ikke minst når det er ufyselig vær ute.

Lørenskog Venstre har foreslått en lokal ring- eller åttetallsbuss i kommunen, som kan trafikkere boligområdene, sentrale steder i kommunen, togstasjoner med mer. Ruter er ikke så glad i slike løsninger, og ønsker heller lange dekkende ruter. Det er imidlertid opplagt at slike lange ruter er meget sårbare for forsinkelser, og spesielt i rushtiden. Og er det ikke nettopp da man trenger pålitelige kollektivalternativer? For at folk skal benytte kollektivtransport må den være forutsigbar og presis.

Boligbyggingen går sin gang i Lørenskog, og trafikken øker. Det er ikke tvil om at det må settes kraftig fokus på å etablere og tilby gode kollektivløsninger. Dette gjelder både Ruter, kommunen, fylkeskommunen og Statens veivesen. Mange små og store tiltak må gjennomføres for å hjelpe kollektivtransporten fram, og ut av køstamping.

Hvordan det gikk med min busstur? Dårlig. En ubenyttet billett var fasiten, og det ble fottur til Lørenskog hus.
Hva vil jeg gjøre på senere besøk til Lørenskog hus? Vel, det tar dobbelt så lang tid som bil. Men jeg skal prøve, for jeg er glad for å ha bussen i nærheten – og da må den jo benyttes. Jeg får bare håpe at den er i rute.

Torild Jørgensen
Lokallagsleder Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**