Uttalelse fra årsmøtet: Landstrøm for cruisebåter og ferger i Oslo

Utvidelse av cruisekapasiteten for Oslo havn diskuteres. Samtidig har Oslo store utfordringer i forhold til luftforurensning. Cruisebåtene og de store fergene har svært store behov for elektrisitet og kjører dieselaggregater med lav virkningsgrad og enorme utslipp av NOx, sot, partikler og CO2 for å dekke elbehovet når de ligger i havn. NOx-utslippet fra en cruisebåt som ligger til havn i 8 timer tilsvarer utslippet fra 10.000 biler som kjører fra Oslo til Trondheim. Det er kun ColorLine ved Filipstad som siden 2011 har fått landstrøm. Nye landstrømanlegg i Oslo havn blir stadig skjøvet ut i tid. Inntaksmulighet for landstrøm er blitt et internasjonalt krav for cruisebåter og internasjonale kontaktstandarder er vedtatt.

I Geirangerfjorden, der man har store luftforurensningsproblemer fra mange anløp av cruisebåter, planlegges det å bygge anløpsterminaler og bøyer med landstrøm lenger ut i fjorden, samt frakt av gjestene med elektriske ferger til land. Det samme kan gjøres i Oslo. Ved å anlegge bøyer med landstrøm i Indre Oslofjord vil man både få økt cruisebåtkapasitet uten store investeringer i kaianlegg, bedret luftkvalitet i Oslo og lavere klimautslipp. 

Derfor vil Frogner Venstre:

  • etablere landstrøm for eksisterende cruisetermanal og danskefergene på Vippetangen
  • utrede mulighet for bøyeanlegg for anlegg av cruisebåter sammen med elektriske ferger
  • utrede tilførsel av landstrøm til bøyeanlegg for cruisebåter
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**