Villreinforvaltning i naturlig balanse!

LPN Sundvolden, Foto: Buskerud Venstre

Villreinforvaltning i naturlig balanse!

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå, og har med Norges suverent største villreinstamme en unik posisjon i bevaringen av vårt biologiske mangfold og for å skape naturglede for folk. I dette økosystemet mangler det i dag en viktig naturlig brikke; jerven. Jerven livnærer seg blant annet av å ta syke og skadde villrein, en rolle ingen rovdyr på Hardangervidda i dag fyller. Det betyr at mange villrein hvert år vil lide en smertefull død i mangel på naturlige predatorer, og dermed så har man i dag et økosystem i ubalanse.

Ved å åpne opp Hardangervidda som leve- og yngleområde for jerv, så vil man bidra til å gjenopprette en naturlig balanse i det biologiske mangfoldet på Hardangervidda. Med jerven, så vil man også kunne få følge av fjellreven, som delvis livnærer seg av kadavre etterlatt av jerven i høyfjellet.

Telemark Venstre vil at jervens leve- og yngleområde i Norge skal omfatte Hardangervidda.

Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**