Biodrivstoff – næringsvekst i vest

Njål Vikdal og Jens Måge, Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Venstres kamp for biodrivstoff er en mulighet for næringsvekst i Asker og Bærum.

Bio-drivstoff skaper allerede vekst og investeringer i vår region.
Avløpsvannet fra toalettene til over 600.000 innbyggere i Asker, Bærum, Oslo, Røyken og Nesodden kan gi grunnlag for et industrieventyr ved Askers grense mot Røyken. VEAS (Vestfjordens avløpssentral) på Slemmestad, allerede Norges største renseanlegg, ser mulighetene i det grønne skiftet, og vil bli en aktør på det norske energimarkedet som leverandør av klimanøytral biogass til transportbransjen. VEAS sysselsetter i dag 85 personer og er i vekst.

Dette er et veldig spennende og fremtidsrettet prosjekt, som eierne i Asker, Bærum og Oslo kommuner skal si ja eller nei til i løpet av første kvartal neste år. Men, for at det skal skje må bio-drivstoff ha nasjonale rammebetingelser som gjør at man tør å gjøre langsiktige investeringer. Det er derfor

Venstre kjemper for å heve prisene på fossilt drivstoff med 10% slik at bio-drivstoff kan konkurrere

når alle bussene til Ruter skal kjøre fossilfritt innen 2020.

Asker-bedriften CAMBI har siden 1992 arbeidet som teknologileverandør for å omgjøre slam og matavfall til biogass. Bedriften har gjennom målrettet utvikling blitt en

internasjonal eksportbedrift med store internasjonale referansekontrakter

, bortsett fra hos VEAS. Selskapet har nå snart 200 ansatte over hele verden og ser store muligheter for vekst.

Det planlegges også store investeringer i flere store industrianlegg i regionen. På Tofte i Hurum, som vil bli del av Nye Asker, planlegger Silva Green Fuels et pilotanlegg for biodrivstoff basert på tømmer i 2018, med byggestart for et større kommersielt anlegg i 2020. Det er delte meninger i Hurum om framtiden for Tofte er et nytt stort industrianlegg med lokale miljøulemper.

Satsing på avansert biodrivstoff er satsing på verdiskaping og nye grønne arbeidsplasser i vår region. Asker kan bli et cluster for bioøkonomien i Norge.

 

Njål Vikdal, leder Asker Venstre og medlem av Hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Jens Måge, styremedlem Asker Venstre og 1.vara til kommunestyret i Asker

 

Publisert i Budstikka 2.12.2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**