Enighet om budsjettavtale med betydelige klimakutt

Fra presentasjon av Venstres statsbudsjett hos ASKO, høsten 2016, Foto: Mona Lindseth

Venstres stortingsgruppe har i dag godkjent en budsjettavtale mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre. Avtalen inneholder en stor klimapakke som vil bidra til å kutte utslippene våre, og tar Norge et stykke på veien mot å nå målene i Paris-avtalen. I tillegg inneholder avtalen bl.a. styrket innsats for videreutdanning av lærere, 500 nye studieplasser og en stor satsning på klassisk miljøvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Dette har vært ekstremt krevende forhandlinger. Venstre har sagt at det viktigste er å få til en budsjettavtale som kutter i klimagassutslippene og som tar oss et stykke på vei mot Paris-avtalen. Det har vi nå fått gjennom en stor grønn pakke i budsjettet. Samtidig må vi være ærlige nok til å si at det grønne skatteskiftet regjeringen lovet i fjorårets budsjettavtale ikke er levert, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Hardt press for klima

– Til tross for at dette løftet ikke er levert fra regjeringens side, har vi valgt å ta ansvar for å sikre at landet får et budsjett. Det har vi gjort fordi de andre gjennomslagene vi har fått i klimapolitikken, kombinert med en rekke andre gjennomslag innen kunnskap, velferd og en aktiv næringspolitikk, er gode nok til at vi mener det er riktig å vedta budsjettet, sier Grande. Hun understreker at hun er fornøyd med de klimatiltakene Venstre har fått gjennomslag for i budsjettet.

– Jeg sa i min landsmøtetale at vi skulle få tidenes miljø- og klimabudsjett. Det har vi fått til. Vi gjør det mer gunstig for folk å velge miljøvennlige biler, og vi gjør det gunstigere for folk og for næringslivet å investere i en grønnere bilpark. I tillegg innebærer avtalen en milliardsatsing på kollektiv og jernbane, og vi får en klimalov som er mye bedre enn den regjeringen foreslo. Det er vi veldig glade for å ha fått til, sier Grande.

Klimakamp hvert år

– Samtidig er det viktig å understreke at hvert eneste budsjett som vedtas i Stortinget fremover må være tidenes miljø- og klimabudsjett. Det er helt nødvendig om vi skal nå klimamålene våre, og kutte utslippene med 40 % innen 2030, slik vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen, fortsetter Grande.

Statsbudsjett 2017 Klima – Alle som har fulgt med på disse forhandlingene har sett at de tøffe slagene har stått om miljø- og klimapolitikken. Det er veldig positivt at alvoret i klimautfordringene går opp for stadig flere, og jeg håper budsjettforhandlingene har bidratt til det. For Venstres del er dette et budsjett som tar viktige skritt i riktig retning, men vi har ikke kommet så langt som vi hadde håpet. Derfor er det viktig at neste valg blir et klimavalg. Folk har i de siste ukene sett hvem som kjemper for en ansvarlig klimapolitikk på borgerlig side, og hvem som prioriterer helt andre ting. Det er avgjørende at Venstre blir større for at vi skal få en miljøpolitikk som når målene, og samtidig bidrar til å bygge opp næringslivet i den omstillingen vi skal gjennom, slik at vi skaper nye arbeidsplasser samtidig som vi fortsetter å ta de store utslippskuttene frem
mot 2030, sier Grande.

Viktige klimatiltak i budsjettet

 • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
 • Billigere miljøvennlige biler.
 • Det skal innføres en flat Co2-avgift, og vi gir næringslivet tid til å omstille seg.
 • Det settes krav om 20 % innblanding av biodrivstoff.
 • En forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.
 • Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.
 • Forsøk med fossilfrie byggeplasser
 • Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip
 • Stor satsing på karbonfangst- og lagring (CCS)
 • Kraftig økt vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.
 • Kutt i Miljødirektoratet reverseres
 • Forbud mot nydyrkning av myr

Et budsjett for skole og høyere utdanning

Etter uker med forhandlinger der klima har vært hovedfokus, har Venstre ikke glemt at skolen er en hovedsak for Venstre. Her har det vært et solid og godt samarbeid mellom partiene som nå signerer en avtale. For Venstre har det vært viktig å styrke satsningen på kunnskap, utdanning og forskning.
studenter-01 – Mer etterutdanning av lærere, økt lærlingetilskudd, flere barnehagelærere og styrking av skolehelsetjenesten, er viktige satsinger, sier Grande.

– Ordningen med 11 måneders studiefinansiering har vært ønsket lenge. Venstre har hatt det som fanesak lenge, og fra juni 2017 setter vi i gang med 11 måneders studiestøtte. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sikre heldagsstudenten.

I tillegg inneholdet statsbudsjettet 500 nye studieplasser innen IKT og 300 nye studentboliger. I tillegg har vi fått gjennomslag for å ettergi studielån for lærerstudenter, øke lærlingetilskuddet med 2 500,- og etablere et såkornfond for IKT-næringer.

Statsbudsjett 2017 Barn og unge Også skolehelsetjenesten og kampen mot barnefattigdom styrkes i dette budsjettet, både med friske midler og forsøksprosjekter med gratis barnehage/SFO i én eller flere kommuner. Flere barnehagelærere, styrking av barnevernet og midler til å forsterke etterforskningen av vold mot barn er viktige tiltak som vil gi barn bedre oppvekstvilkår, avslutter Grande.

Avtaledokumenter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**