Godt budsjett for Oppland

Ketil Kjenseth, Sveinung Bråthen

Lørdag kom Regjeringen, KrF og Venstre til enighet om statsbudsjett. Oppland Venstres representant Ketil Kjenseth har fått gehør for mange av sine lokale hjertesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Enigheten er et veldig godt utgangspunkt for Oppland. Luftambulanse ved Mjøsbrua, planleggingsmidler til jernbane og satsing på biodrivstoff er tiltak som vil slå positivt ut for økonomien i fylket, som trygger innbyggerne, og som vil gjøre Oppland grønnere, sier en fornøyd Kjenseth.

Han har vært tett på budsjettforhandlingene, om ikke i selve forhandlingsrommet. Det er Kjenseth som har kjempet gjennom de 10 millionene som nå skal settes av til å opprette en luftambulansebase i Innlandet. Basen har vært ønsket fra flere hold, fordi Innlandet er området med dårligst luftambulansedekning i Norge i dag. Alle partier har støttet en slik base, men det er altså bare Kjenseth og Venstre som nå endelig har fått gjennomslag for den nødvendige oppstartsbevilgningen.

– Arbeidet er ikke avsluttet med denne avtalen. Nå skal jeg jobbe for at en del av pengene til jernbane går til arbeidet med å nå målet om dobbeltspor til Lillehammer innen 2030. I budsjettavtalen ligger det planleggingsmidler til utbyggingen mellom Hamar og Lillehammer. Det er veldig mye bedre enn regjeringens opprinnelige forslag, hvor det lå forsvinnende lite til Intercity-satsingen.

Lørdagens budsjettavtale inneholder 830 millioner kroner mer til tog enn det regjeringen hadde i sitt opprinnelige budsjett. Men avtalen er også god når det kommer til annen miljøvennlig transport i Oppland:

– Satsingen på biodrivstoff er veldig godt nytt for oss. Nå skal innblandingsprosenten økes til 20 prosent, som betyr at det blir mer miljøvennlig å kjøre med diesel på tanken. Det er bra for folk som er avhengige av bil for å komme seg frem. I tillegg kan skogene i Oppland utnyttes til biomasseproduksjon, og det kan vi tjene penger på. Budsjettet legger et godt grunnlag for den grønne oppturen Oppland Venstre har jobbet for, avslutter Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**