Venstre samling på Cafe Victor!

Arne Handegard

 

valgkamp

Venstres 1.kandidat, Petter Toldnæs, og kampanjerådgiver for Agder, Fredrik Carstens, inspirerte og engasjerte Arendal Venstre til valgkamp på Cafe Victor 23.11.

Petter engasjerte oss med sine kjernesaker, sentral politikk og sine tanker om valgkampen. Fredrik gav mange gode råd om  hvordan vi bør jobbe frem mot valget. Vi er avhengige av gode lokallag  og få  flere av medlemmene  engasjerte i valgkampen.  Tanken er også å støtte hverandre på tvers av lokallag. Rundt bordet var det god diskusjon og samtale, vi er klare og inspirerte til å sette i gang med valgkampsarbeidet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**