Mangfoldsutvalget

Foto: Venstre

Mangfoldsutvalget jobber aktivt for at flest mulig minoritetsgrupper blir representert i Oslo Venstre, og for at Oslo Venstre blir bedre i stand til å representere mangfoldet i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Prioriteringene for mangfoldsutvalget er blant annet :

  • Å etablere kontakt med minoritetsgrupper i Oslo.

  • Å være brobygger mellom politikere og resten av samfunnet

  • Bidra med politikkutvikling innad i Oslo Venstre

I dag sitter følgende personer i utvalget:

Maria Klose – leder
Naci Akkøk
Kamile Gursel
Sarah Zahid
Hoda Aden Mohamed
Magnar Aukrust
Mostafa Mohamed
Gøril Bjerkhol Havro
Naomi Ichihara Røkkum
Hvis du ønsker kontakt med utvalget skriv en epost til [email protected]
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**