Nå advarer pilotene mot EVENES

Pilot advarer mot Evenes

– Jeg ser med skrekk og gru på det som skjer

Stortinget må spørre flyvere (piloter) om de værmessige utfordringer innflygingen til Evenes har, før beslutningen om LTP-en tas.

Etter å ha sett alt av aviser og diverse nyhetsinnslag på TV-en, sitter jeg igjen med et stort spørsmål.

Har de som foreslår nedlegging av flystasjonen, tatt en prat med de som faktisk skal fly flyene inn og ut av Evenes (EVE) i alt slags vær? Svaret på det må bli NEI.

Jeg er en flyver som har fløyet hundrevis av ganger inn og ut av EVE i alt slags vær med forskjellige flytyper, og jeg ser med skrekk og gru på det som skjer.

Når det gjelder innflygingene fra sør til EVE, så er de bratte, men ikke vanskelige eller på noen måte mer utfordrene enn andre flyplasser i Norge.

Men ILS-innflygningen fra nord er helt fin inntil de siste par minuttene før landing. Når det er vind fra sør vest eller vest, så er turbulensen inn fra nord noe av det verste man kan oppleve.

Dette fordi det er flere høydedrag rett vest for flyplassen som skaper kastevinder og “rotorer” med vind som er kraftige og kommer som “kastet ut av sekken” på oss som flyr. Disse kastevindene ligger helt ned på rullebanen og et godt stykke inn på banen, noe som gjør landingen utfordrende og oppbremsingen til tider meget utfordrende.

De ti årene jeg fløy Fokker 50 i Nord-Norge, hadde vi restriksjoner på landing inn til EVE fra nord når det blåste mer enn 46 knop oppe på Kvanto (en høyde rett vest for flyplassen) på grunn av kastevindene før landing.

Den tiden jeg fløy Boeing 737, så var problemene like store. Men de eldre maskinen B737-400 og 500 serien var ganske gode i dårlig vær på grunn av utformingen av vingene.

De har korte og kraftige vinger med høy vingebelastning som gjør dem godt sjekket til den type operasjoner. men de nye 600- , 700- og 800- seriene var mye vanskeligere å lande fordi vingen var lenger og har mindre vingebelastning. Fly med lav vingebelastning er mye mer utsatt for kastevinder, og det krever mye mer av de som flyr disse maskinene.

Den nye P8 er en Boeing 737-800 med en mye større vinge en dagens 800. Det er samme vinge som Boeing 777 300ER bare litt mindre. Det er en maskin jeg har fløyet de siste seks årene og den er ikke gode i dårlig vær på grunn av vingen.

Grunnen til en slik vinge er at maskinen vil få enda lavere vingebelastning som gjøre at flyet kan fly lengre og høyere med lavere drivstoffforbruk. Men nå blir den maskin mildt sagt en “stor” utfordring å få trygt ned på EVE når sørvest ramlingen herjer Nord-Norge.

Når man skal lande på EVE fra nord i dårlig vær (noe vi ofte har), så ser man på trær og og andre ting like før et kast treffer flyet og rekker å motreagere før man kommer i en situasjon man ikke ønsker å være i. Men når jeg ser at forsvarssjefen også ønsker å stasjonere droner på EVE, så blir jeg litt redd.

De som flyr dronene, sitter i en konteiner og har ingen føling med været eller hva som skjer rundt luft fartøyet og har dermed ingen mulighet til å avverge at et vindkast får dronen ut av kontroll rett over rullebanen eller rett etter landing. Da vil denne dronen gå av banen på venstre side å ha kurs rett mot tårnet eller bygningene rett ved siden av.

Jeg leste i Narvik-avisen at flyplass-sjefen på EVE mente at dette ikke var noe problem fordi regulariteten var god og skulle bli bedre med de nye satelittbaserte innflygvingene. Eneste grunn til at EVE og mange andre flyplasser får disse innflygningene, er at det ikke kreves noen bakkeinnstallasjoner, annet enn lys for å ta flyene ned.

Dette er de nye billige innflyvingssystemene du finner over hele verden. Men for all del, de fungerer helt fint.

Disse systemene er ikke presisjonsinnflyvninger, og da vil de krav til vertikal og horisontal sikt være som i dag. Altså ingen gevinst.

Jeg har ingen erfaring fra militære jagerfly, men regner med at de vil ha sine restriksjoner på EVE. Og da kan jeg ikke se noen logikk i å legge ned ANX når den har to rullebaner som sørger operativitet i nær sagt alle vindforhold.

Jan Ole Johansen, pilot

Kommentar fra Erling Jacob Larsen, tidligere flyger i SAS Commuter.

Som tidligere flyger i SAS Commuter, kan jeg bekrefte at jeg har samme erfaring som Jan Ole Johansen når det gjelder flyging på Evenes. Jeg har i tidligere kommentarer, via mine operative erfaringer på Evenes, sagt at Evenes er lite egnet som jagerflybase, da dette krever operasjoner så nær h24, 365 dager i året som mulig. På Evenes opplevde vi ikke bare kraftig turbulens med W og SW vind, som av og til førte til avbrutt landing og/eller overflyging. For disse vindene som kommer inn fra havet, kan ofte på vinteren føre til hurtig temperaturstigning, fra mange minusgrader til plussgrader på meget kort tid. Har ved egen erfaring landet med bremseeffekt god, liten begrensning på vind/sidevind. 20 minutter senere, ved taxing ut til ny avgang, holdt jeg på å gå ut av banen, flyet snudde seg ukontrollert rundt 180 grader på grunn av plutselig temperaturøkning på det korte bakkestoppet vi hadde, med resultat bremseeffekt dårlig, var blitt speilis! . Dette kom helt overraskende både på meg og lufttrafikktjenesten, som har ansvar for å opplyse flygerne om banestatus før landing og avgang. Dette var sent på kvelden, var ikke mulig å få opp bremseeffekten igjen innen rimelig tid. Turen videre ble kansellert og passasjerer og crew måtte ta buss videre til Bardufoss, endestasjon den kvelden. I løpet av de 12 årene, og også som Johansen, med mange hundre landinger og avganger på Evenes, vil jeg også presisere at Evenes ikke er noen farlig flyplass å operere på. Her, som på alle andre flyplasser, setter både myndigheter og selskap operasjonelle begrensninger som skal gi trygghet både for passasjerer og mannskap. Det er med andre ord ikke opp til hver enkelt pilot å avgjøre om man kan lande eller ta av fra en flyplass.Dette er myndighetsbestemt, selskapsbestemt og flyfabrikkbestemt. Som Johansen sier, så hadde vi en begrensning på 46 kts på Kvanto for F50, høydedraget rett W av flyplassen. Var det 47 kts vind der, hadde vi ikke lov å lande eller ta av. I løpet av mine 12 år med flyginger på Evenes, er det nok den voldsomme turbulensen jeg husker best. Ser at Forsvaret tidligere også fant Evenes lite egnet som jagerflybase, akkurat på grunn av turbulens og muligheter for plutselig glatt bane ved hurtig temperaturstigning, akkurat som både Johansen og jeg har opplevd. Finnes også en rapport fra 2012, laget av spisskompetansen i Forsvaret, les, de som skal operere jagerflyene der. Denne konkluderer også med at Evenes er lite egnet til formålet. Her passet ikke terrenget med det forhåndstegnede kartet til de som hadde bestilt den, så den ble derfor hemmeligstemplet, med andre ord unndratt offentligheten. Skremmende holdning for at noen skal få presset igjennom sine dårlige ideer, koste hva det koste vil, både menneskelig, ressursmessig og forsvarsmessig! Min påstand er at når de som skal operere flyene, i dette tilfellet jagerflygerne, som skal kunne ta av og lande så nær h24, 365 dager i året som mulig, sier at en flyplass er lite egnet til formålet, er det ingen, jeg gjentar, ingen “forståsegpåere”, les, en som over hodet ikke har peiling på hva han snakker om, som har rett til å overprøve dette! Vurderingene taes av profesjonelle piloter som både kjenner sine egne og flyets begrensninger! I tilfellet Evenes, som jeg ut fra egne erfaringer, vet at plutselig kan bli stengt på grunn av kraftig turbulens/sterk sidevind, eller glatt bane. Hva da når både Andenes, Banak og på sikt Bardufoss, som er gode alternativer til Evenes, er lagt ned? Alle sivile flyginger skal alltid ha drivstoff til bestemmelsesstedet pluss en alternativ flyplass, i tilfelle man ikke kommer ned på bestemmelsesstedet. Dette kan skyldes dårlig vær, glatt bane, brøyting, feil på innflygingsutstyr, havari på flystripa osv. Nå vet ikke jeg om Forsvaret har samme krav til alternativ flyplass for sine jagerflyoperasjoner. Hvis de har det og man kjenner begrensningen på rekkevidden av F35, må stort sett alle avskjæringer avbrytes før kontakt med fremmede fly utenfor en viss distanse fra Evenes, da flyene må kunne rekke Ørland hver gang de tar av fra Evenes på et oppdrag! Hvis de ikke har krav til alternativ flyplass, vil i hvert ikke ikke jeg være den stakkaren som sitter i en F35 til over milliarden, etter ei avskjæring av russiske fly N av Finnmark, med lite drivstoff igjen, Evenes stengt ved ankomst og med Ørland som nærmeste alternativ flyplass. Dette blir Russisk rullet i ordets rette forstand! Kan bli mange “sorte” hull i bakken etter hvert mellom Evenes og Ørland, eller ulykker på Evenes, da flyene er nødt til å lande enten det er forsvarlig eller ikke, på grunn av for lite drivstoff til å rekke Ørland. Hele vitsen med QRA basen på Evenes faller i så fall helt bort. Ved å beholde Andenes, Bardufoss og helst også Banak, eliminerer man problemet med alternativ flyplass veldig langt unna og øker derfor rekkevidden på hvert oppdrag vesentlig. Og så er man sikker på å få både fly og pilot hjem igjen etter hver tur på en sikker måte. Det samme gjelder også om QRA basen flyttes til Andenes. For denne flyplassen må det også være en eller to Flystasjoner i samme region som kan brukes som alternativ flyplass. Her finnes det pr. i dag flere gode alternativer. Det gjelder bare å gripe mulighetene før det er for seint, les, før alt er feilplassert/lagt ned/rasert, som det er foreslått gjort i den nye langtidsplanen. Alle de tre nevnte alternativene er like alvorlig for å opprettholde et fornuftig forsvar av landet vårt. 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**