Fikk innspill om IKT i skolen

Trine Skei Grande og Iselin Nybø inviterte til innspillsrunde om IKT i skolen 16. desember. , Foto: Baard Salvesen

Fredag 16. desember inviterte Trine Skei Grande og Iselin Nybø en rekke aktører til Stortinget for å komme med innspill til hvordan Venstre bør jobbe med teknologi i skolen.

– Vi er kjempeglade for det gode oppmøtet, sier en tydelig fornøyd Nybø, etter at tretten forskjellige aktører hadde lagt frem sine perspektiver på teknologi og læring.

Hun er for tiden fungerende leder av kirke-, utdannnings- og forskningskomiteen, og var en av initiativtakerne til møtet.

Lytte til ekspertene

– Teknologi preger alle områder av samfunnet vårt, men skolene henger ikke alltid med. Vi har ikke gode nok digitale læremidler, en del skoler mangler riktig utstyr, og mange lærere har ikke kompetansen som skal til for å benytte seg av mulighetene den nye teknologien gir. Formålet med denne innspillsrunden var å lytte til ekspertene og høre hvordan vi kan legge best mulig til rette for mer og bedre bruk av teknologi i skolen, sier Nybø.

Nybø trekker fram at dette allerede er et satsingsområde for Venstre:

– I år har vi lagt tidenes IKT-satsing på bordet i Venstres alternative budsjett, med tiltak fra grunnskolen til høyere utdanning. Det viser også godt igjen i budsjettavtalen.

IKT prioritert i alternativt budsjett

I budsjettavtalen med regjeringen og KrF ligger blant annet en pott på ti millioner kroner til IKT-tiltak i grunnopplæringen. I tillegg skal det opprettes 500 nye studieplasser i IKT-fag. Det satses også på teknologigründere, med et nytt såkornfond for IKT-næringer.

– Det som ligger i budsjettavtalen er en fin start, men i Venstres alternative budsjett var dette en langt større prioritering. Vi satte av i overkant av 650 millioner kroner til tiltak som koblet sammen teknologi og utdanning. For oss var videreutdanning av lærere innen IKT en viktig sak, og vi foreslo også blant annet å sette i gang forsøk med programmering som eget fag, fortsetter Nybø.

Gode innspill

Blant deltakerne på møtet var representanter fra ulike organisasjoner, næringsliv og skoler som hadde bred erfaring med bruk av læringsteknologi.
Nybø oppsummerte innspillene etter det tre timer lange møtet slik:

Formålet med denne innspillsrunden var å lytte til ekspertene og høre hvordan vi kan legge best mulig til rette for mer og bedre bruk av teknologi i skolen, sier Iselin Nybø

– Skolen kan ikke være det eneste stedet i samfunnet hvor teknologi ikke får plass – tvert imot må vi anerkjenne at den gir oss nye måter å lære på, og at disse kan være bedre og mer inkluderende. Samtidig er det veldig viktig at lærerne får lov til å lære seg hvordan de kan bruke teknologien best mulig.

Skolen kan ikke være det eneste stedet i samfunnet hvor teknologi ikke får plass

Iselin Nybø

Teknologi-optimisme

Hun lover at Venstre skal fortsette å jobbe for å løfte IKT i skolen:

– I Venstre er vi teknologi-optimister! Vi tror at vi med riktig bruk av teknologi kan hjelpe hver enkelt borger til å få et bedre liv. Vi vet at man må forholde seg til IKT i så å si alle yrker i allerede i dag, og at mye av den teknologien som dagens barn skal bruke når de er voksne, ikke er funnet opp ennå. Da må de lære seg hvordan de skal tilegne seg ny, teknologisk kunnskap ‘- og bruke den – fra tidlig alder. Og det skal vi i Venstre jobbe for at de får.