Årsmøte i Arendal Venstre 19 januar 2017

Velkommen til årsmøte i Arendal Venstre torsdag 19 januar kl 18:00-20:00 i Arendal Kultur og Rådhus.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste.
  2. Valg av referent, møteleder samt to til å underskrive protokoll.
  3. Styrets årsmelding 2016 ved leder Lisbeth H. Handegard
  4. Arendal Venstres årsplan 2017
  5. Årsmelding bystyret 2016 ved Pål Koren Pedersen
  6. Regnskap 2016 ved kasserer Arne Handegard
  7. Budsjett 2017 ved Arne Handegard
  8. Lokallags kontingent
  9. Innkomne saker
  10. Valg ved valgkomiteens leder Elin Lunde

Eventuelle saker meldes innen 13. januar til leder Lisbeth H. Handegard, e-post til l-hande@online.no.

Enkel bevertning. Vel møtt!

Styret