Stort oppmøte

(Foto: Ole Bruseth)

det ble stort oppmøte på det hurtiginnkalte åpne laksemøtet på rådhuset i Tana, lørdag 07.01.17

Deltakerne fikk lagt frem sine argumentasjoner for sine syn ang lakseavtalen til vår stortingsrepresentant og han sa selv etter at de åpne fremleggene var nyttige.

Tana Venstre takker for at så mange hadde mulighet til å  komme på så kort varsel.

Pga kort tid rakk vi ikke avisannonsering så “jungeltelegrafen” fungerte godt i Tanadalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**