Fylkesårsmøte 4.-5. februar

På lag med framtida, Venstres andreutkast til stortingsvalgprogram 2017-2021, Ill: Venstre

4.-5. februar blir det fylkesårsmøte i Trondheim. Møtet avholdes på Scandic Nidelven hotell.

Nord-Trøndelag Venstre vil også ha fylkesårsmøte samme sted, og deler av programmet vil bli felles med dem. Vi skal se på sammenslåingsprosessen til å bli Trøndelag Venstre fra 2018. I tillegg vil stortingskandidatene og valgkamplederne fra fylkeslagene få tid på årsmøtet til å snakke om årets stortingsvalg.

Frist for å sende inn politiske uttalelser, forslag til stortingsprogrammet og andre saker er torsdag 26. januar.

Frist for å sende inn felles politiske uttalelser for Nord- og Sør-Trøndelag Venstre er 1. februar.

Sakspapirer til årsmøtet er sendt ut til delegatene. Er du delegat og ikke har mottatt sakspapirer, ta kontakt med fylkesleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**