Nøkkeldokumenter

Venstres visjon for fylket

Her finner du Akershus Venstres fylkesprogram for perioden 2015-2019.

Samarbeidsavtalen

Venstre har i perioden 2011-2015 hatt et samarbeid med Høyre, Krf og Frp i fylkestinget. De fire partiene har lagt fram felles budsjett og styringssignaler for budsjett gjennom hele perioden. Les avtalen her.

Politisk regnskap

Venstre har i perioden 2011-2015 hatt et samarbeid med Høyre, Krf og Frp i fylkestinget. De fire partiene har lagt fram felles budsjett og styringssignaler for budsjett gjennom hele perioden. Les det politiske regnskapet her.

Vedtekter

Akershus Venstres vedtekter.

Protokoll fra årsmøtet 2017

Signert protokoll, Akershus Venstre årsmøte 2017.

Signert vedlegg til protokollen avstemming, stortingsvalgprogram, AV årsmøte 2017

Årsmeldinger

Fylkestingsgruppa

Årsmelding, Akershus Venstres fylkestingsgruppe 2015.

Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe 2016.

Fylkeslaget

Årsmelding for Akershus Venstre 2015

Årsmelding Akershus Venstre 2016

Annen info

Kontonummer: 1720.27.18639

Organisasjonsnummer: 913391071