Nasjonal transportplan (NTP): Tidenes jernbanesatsing gir Ringeriksbane

Foto: Tove Hofstad

Stortingskandidat Rebekka Borsch (V) er svært godt fornøyd etter at de store linjene i ny Nasjonal transportplan (NTP) er blitt kjent. Venstre satser på jernbane og har fått gjennomslag for at Ringeriksbanen og Buskerud prioriteres i NTP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF har lagt fram jernbanepakken i Nasjonal transportplan (2018-2029). Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent eller drøyt 320 milliarder kroner, er satt av til jernbaneformål. Jernbanen får hele 45 prosent av investeringskostnaden i planen.

– Stadig flere reiser med tog. Derfor er jeg glad for at ny NTP som legges frem i dag bidrar til at jernbanen blir den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra byene våre. Vi er svært glad for en satsing som vil øke kapasiteten, gjennom nye strekninger og et bedre jernbanenett, sier Rebekka Borsch.

Ringeriksbane vil gi regionen et løft

– Med den veksten vi har rundt Oslo, vil en bane til Ringerike og til Hønefoss bety mye for hvordan vi kan fordele veksten i dette området. Det vil spare både reisetid og gi hele Ringeriks-regionen et løft med flere arbeidsplasser, bedre vilkår for bedrifter og flere innbyggere, understreker hun.

Nasjonal transportplan: En ny hverdag for reisende på Østlandet.
Nasjonal transportplan: En ny hverdag for reisende på Østlandet.

– Jeg vil gi honnør til Abid Q. Raja som gjennom lange og intense forhandlinger har jobbet for å få gehør for Venstres prioriteringer blant samarbeidspartiene på Stortinget. I NTP har Venstre fått gjennomslag for tidenes togsatsing, sier Rebekka Borsch.

Rebekka Borsch, stortingskandidat, Buskerud Venstre.
Rebekka Borsch, stortingskandidat, Buskerud Venstre.

– Det vi i fellesskap har fått til er det største nasjonale togløftet siden Stortinget i 1894 vedtok å bygge det som da var Norgeshistoriens største nasjonale samferdselsprosjekt, nemlig Bergensbanen.

Vi setter av 45 % av alle investeringsmidlene i NTP til jernbaneinvesteringer. Det er tidenes grønneste og mest fremtidsrettede nasjonale transportplan. Dette er en gledens dag, stråler Borsch.

Det er satt av 20,6 milliarder kroner til å bygge 40 km dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss og etablering av jernbanestasjon ved Sundvollen.

Når banen står ferdig vil reisetiden fra Hønefoss til Oslo reduseres fra halvannen time til 35 minutter og fra Oslo til Bergen blir turen 1 time kortere.

Les mer om Tidenes jernbanesatsing

Følg Rebekka på Facebook: Rebekka Borsch – Venstre

Nasjonal transportplan: Tidenes jernbanesatsing.
Nasjonal transportplan: Tidenes jernbanesatsing.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**