Menneskerettigheter bør være et ansvar for staten

Pappa sitter i rullestol holder sitt barn
Line Fjeldahl på talerstolen på Venstre sitt landsmøte 2017
Nord Trøndelag Venstre sin representant Line Fjeldahl var på talerstolen og forsvarte NTV sine endringsforslag som gjaldt ordningen Funksjonsassistanse og ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Endringsforslag 1072
Venstre ønsker selvfølgelig å stimulere gode tiltak som er med å bedre hverdagen og arbeidsdagen for folk. Funksjonsassistanse er et verktøy for funksjonshemmede som er ute i arbeid. Kort sagt betyr det at folk som har behov for praktisk og personlig hjelp når de er på jobb (f eks dobesøk) kan få dette dekket via en ordning gjennom NAV Hjelpemiddelsentral – funksjonsassistanse. I dag er det slik at disse vedtakene kun strekkes ut i ett år av gangen, uavhengig av om hjelpebehovet er permanent og at man er fast ansatt. Derfor bør ordningens lengde defineres ut i fra hvor lenge hjelpebehovet er og ansettelsesforholdets varighet. Kutt i byråkrati, større forutsigbarhet. En typisk vinn-vinn situasjon.
Endringforslag 1125
Funksjonshemmede selv sier at rettighetsfestingen av Brukerstyrt personlig assistanse er det viktigste likestillingsverktøyet for funksjonshemmede siden førerhunden for synshemmede, rullestolen for bevegelseshemmede og tegnspråk for hørselshemmede.
Nå er det slik at kommunene har håndtert dette på særs ulikt vis. Ordningen har vært lovtestet i 17 år. Svært mange kommuner har innført egne særordninger inn i BPA ordningen. Eks funksjonshemmede må melde fra til kommunen om de skal bevege seg ut av kommunegrensen. Hvem ville funnet seg i det?! La oss innse at dette rører ved et av de mest sentrale prinsippene i Venstre -«vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.» Det er på tide at Venstre går foran i denne saken, å flytte over ansvaret for ordningen fra kommunenivå og over til staten er et viktig og riktig grep i så henseende.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**