Venstre avviser å avvikle trålerne sine plikter

Landsmøtet i Venstre vedtok i helga å opprettholde pliktene den industrieide trålerflåten har overfor fiskeindustrien. Det gjelder tilbuds- eller leveringsplikten, bearbeidingsplikten, og aktivitetsplikten som gjelder særskilt for Havfisk.

Fra Bladet Vesterålen 3. april 2017
– Partiet krever at trålerne må overholde leveringsplikten, og vil inndra kvotene fra de trålerne som ikke gjør det. Vi mener det ikke er akseptabelt at verdifulle fiskeriressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse blir sendt til lavkostland for bearbeiding.

Les hele artikkelen her:
https://www.blv.no/leveringsplikt/hadsel/melbu/venstre-setter-foten-ned-for-sandbergs-plikt-forslag/s/5-9-194781

 

Rolf G. Zimmermann
Fiskeri- og siviløkonom
Tlf. 950 59 648

Klikk for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**