Vil ha nytt bistandsprogram

Jostein F. Tellnes, Akershus Venstre

-Vi trenger et nytt bistandsprogram for langsiktig støtte til partiorganisasjoner i fattige land, sa Jostein Tellnes til Venstres landsmøte. Det ble ikke flertall for dette denne gangen, men Tellnes kommer til å fortsette å jobbe for et nytt bistandsprogram. her er hans argumenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Jostein Tellnes sin tale til landsmøtet

Et vesentlig hinder for utvikling i fattige land er dårlig politisk styring og ledere som beriker seg selv og sine støttespillere.

Svake politiske partier

Vi trenger et nytt bistandsprogram for langsiktig støtte til partiorganisasjoner i fattige land.

I mange utviklingsland har folk mistet troen på demokratiet. De ser ledere som beriker seg selg og som ikke skaper utvikling. Det skyldes en rekke forhold, hvor en viktig faktor er svake og dårlige fungerende politiske partier.

Dårlige prosesser

Velfungerende politiske partier er nødvendig for reell demokratisering i et land. Stabile og godt styrte partier gir bla. en langsiktighet i politikken og opplæring i politisk lederskap. Sterke partier kan gi ledere lojalitet til et politisk program framfor personlige interesser. Mange partier i utviklingsland har imidlertid dårlige prosesser for å håndtere uenighet, foreta personvalg, utforme politikk og kompromisse om politiske standpunkt.

Langsiktig rådgivning

Vi snakker ikke om å gi direkte pengestøtte til politiske partier, men om langsiktig rådgivning for å styrke partiene som fungerende organisasjoner. Det dreier seg om rådgivning i organisasjonsbygging, prosess for programutvikling, organisering av landsmøter, osv. Vi snakker om et profesjonelt forvaltet bistandsprogram á la Olje for utvikling – noe helt annet enn dagens tilskuddsordning for partisamarbeid over landegrensene.

Ta tak i korrupsjonsproblemer

Denne type bistand kan være svært viktig for effekten av vår utviklingspolitikk generelt. Vi pumper penger inn i for eksempel helsesektoren i fattige land og vi lager ordninger for næringsinvesteringer i fattige land, men uten godt lederskap i disse landene, hjelper dette lite. Uten ledere som faktisk tar tak i korrupsjonsproblemer, blir det lite framgang selv om givere og embetsverket jobber for dette.

Dårlig nasjonal styring

Norge har et komparativt fortrinn internasjonalt på dette området. De norske politiske partiene har sine utfordringer, men i en internasjonalmålestokk er de svært velfungerende. Ja, vi kan være flaue over prosesser internt i Venstre, og noen ganger går det en kule varmt som Trine sier, men det blir bare peanuts sammenlignet med det rot, skandaler og de splittelser som preger mange partier i utviklingsland. Det dypt alvorlige med det, er at når partiene selv ikke fungerer godt blir den nasjonale styringen deretter. Derfor må vi også jobbe med kapasitetsbygging av politiske partier i utviklingsland.

Modell av Olje for utvikling

Norge har idag en tilskuddsordning for partibistand som politiske partier kan søke på. I praksis betyr det at dagens satsning er i et lite omfang. Norge bør satse på et slikt bistandsprogram etter modell av Olje for utvikling hvor bistandsfaglig kompetanse og erfaring vektlegges.

Å bistå slik at de politiske partiene i skjøre demokratier fungerer godt, vil være et viktig bidrag for få bedre nasjonalt lederskap og dermed sikre oppslutningen om folkestyret i utviklingsland.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**