Realismen = kvadratmeterprisen

Tenk for et fint byrom vi kan få over jernbanesporet vestvendt midt i Oslofjorden og med sykkelvei på det gamle jernbanesporet, på utsiden av Kleberget.

Man kan tenke seg en liten park med trapper ned mot fjorden. Mindre kontorbygg, cafeer og restauranter med utsikt til Færder, 27 minutter fra Oslo S. Vedtatt planutredning tillater bygging på inntil 7 etasjer på deler av den regulerte kulverten hvor det henvises til regler for fundamentering.

I dagens Moss Avis avfeier Prosjektsjef, Jarle Rasmussen, i Bane Nor sitt eget prosjekt. Han uttaler at Bane Nor er veldig restriktive med å tillate “bygging på lokk” over jernbanespor. Hele jernbaneprosjektet gjennom Moss er tuftet på byutvikling og bygging på lokk. Sjøsiden Moss AS besøkte imidlertid nylig Helsinki for å se på byutvikling. Det de så var blant annet at en kulvertforlengelse ga bedre byutvikling og at dette lot seg finansiere privat, fordi kvadratmeterprisen på lokket ble så høy. Det er altså kvadratmeterprisen på lokket som bestemmer realismen. Ikke Jarle Rasmussen. Stortinget er bestilleren. Bane Nor er utførerern.

Venstres store seier denne stortingsperioden er satsingen på jernbane. Bedre jernbane betyr et bedre samfunn. Det gir færre biler og renere luft og bedre byutvikling for folk. Dette er god nasjonal politikk. Det er Stortingets oppgave å sikre best mulig knutepunktsutvikling rundt stasjonene. Derfor arbeider nå Venstres Abid Raja i transportkomiteen med å få vedtatt følgene merknad til National Transportplan:

“Det må utredes om jernbanekulverten under Moss kan forlenges over den nye stasjonen og frem til Carlberg-tunellen. En forlenget kulvert vil utløse et nytt verdifullt byrom med strandlinje og med vestvendt utsikt over Oslofjorden. Dette byrommet vil derfor muliggjøre god knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. Det må også utredes om kulvert-forlengelsen kan finansieres gjennom et privat byutviklings-selskap. Moss stasjon i kulvert bør ikke være til hinder for et eventuelt sidespor til Moss havn. Utredningen må ikke forsinke prosjektet.”

FrP er positive til en slik merknad. For å få flertall, må vi ha med Høyre. Høyre ringer sin ordfører i Moss. Han er skeptisk. I dagens Moss Avis stusser han over at en stortingskandidat fra Venstre kan ha meninger om dette. Det er stusselig. Jeg stiller til valg fordi jeg har meninger. Jeg mener byutvikling er viktig. Jeg mener det er en sammenheng mellom dårlig byutvikling og mange av de sosiale utfordringene Østfold har i dag. Jeg tror bedre byutvikling vil bidra til at folk har det bedre og at det dermed skapes flere arbeidsplasser. Å klippe byen i to er dårlig byutvikling. Den største ressursen til Moss er mossinger og beliggenheten. La oss dyrke begge deler.

Finn-Erik Blakstad
1. kandidat 2017
Østfold Venstre

Her er artikkelen i Moss Avis som innlegget er et svar til (krever dessverre abonnement for å kunne leses).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**