Gjennomslag for lærerrekruttering

Venstre vil ha en skole for framtida.
Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V)., Foto: Mona Lindseth / Venstre

Flertallet på Stortinget vil ha økt rekruttering av lærere og utrede om det er behov for å beskytte lærertittelen. Bakgrunnen er Venstres forslag om et statusløft for lærerene – “Lærerløftet 2.0”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**


Iselin Nybø, Venstres utdanningspolitiske talsperson, mener vedtakene er viktige:

– Behovet for rekruttering er stort. Vi ser en nedgang i antallet søkere til grunnskolelærerutdanningene, og det er bekymringsfullt. Resultatet blir gjerne at man tar inn lærere uten godkjent utdanning i klasserommene. Det gir ulik kvalitet på undervisningen. Vårt mål er at alle barn i Norge skal ha dyktige lærere med godkjent utdanning. Da må vi få flere til å søke seg til lærerutdanningen.

Les mer om Lærerløftet 2.0 her

Ifølge SSB vil Norge komme til å mangle over 3400 grunnskolelærere i 2020.

Vårt mål er at alle barn i Norge skal ha dyktige lærere med godkjent utdanning

Iselin Nybø

Ønsker statusløft for lærere

Nybø understreker at rekruttering bare en del av puslespillet for å få flere til å ta lærerutdanning og til å fortsette å jobbe i skolen:

– Venstre vil gi lærerne et statusløft. Yrket må rett og slett bli mer attraktivt. Som en del av «Lærerløftet 2.0» foreslo vi blant annet å øke lønningene og å gi lærere flere karriereveier og utdanningsmuligheter. Slik kan vi beholde den gode kompetansen i skolen. Det tror vi er mer interessant for lærerne, og bedre for elevene.

Mange lærere utenfor skolen

Det er viktig at rekrutteringstiltakene også gjelder lærere med godkjent utdanning som ikke lenger jobber i skolen:

– En utfordring er at mange som tar lærerutdanning velger å jobbe i andre yrker. I 2013 var rundt 50 000 lærerårsverk i jobb utenfor skolesektoren. Klarer vi å rekruttere en liten andel av disse tilbake til klasserommene, er mye gjort, sier Nybø.

Flertall for flere vedtak

Stortingsflertallet går inn for to vedtak på rekruttering. De ber regjeringen legge fram tiltak for å øke rekruttering til læreryrket, inkludert gjennomføringsmål for kvalifiseringsstipend, tiltak for å rekruttere flere lærere fra andre yrker, for å beholde lærere som er i skolen i dag og for å rekruttere lærerutdannede i andre yrker tilbake til arbeid i skolen. I tillegg bes regjeringen vurdere å starte en nasjonal rekrutteringskampanje for å rekruttere nye lærere.

Du kan lese komiteens vedtak og debatten i Stortinget her

Et skritt i riktig retning

Venstre ønsket også å beskytte lærertittelen, som et ledd i statushevingen av yrket. Stortingsflertallet gikk inn for å utrede en slik beskyttelse, eller sertifisering. Nybø mener det er et skritt i riktig retning:

– Nå kan alle jobbe som lærere, uansett utdanningsbakgrunn. Ulik kompetanse og kvalitet på undervisningen gir elevene ulike muligheter. Det synes vi i Venstre er urettferdig.

Ulik kompetanse og kvalitet på undervisningen gir elevene ulike muligheter

Iselin Nybø

Alle barn har rett til en god lærer

Først og fremst handler dette om barna, avslutter Nybø:

– Alle elever har rett til en god lærer. Venstre vil at «lærer» skal være en tittel forbeholdt dem med lærerutdanning, og kanskje bør de ha et år i praksis med tett oppfølging av veileder også. Foreldre skal vite hva de får når barna blir tildelt en kontaktlærer. Hun eller han skal ha nok pedagogisk og faglig ballast til å kunne se enhver elev, og hjelpe dem til å lære best mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**