Vil ha regler for vannscooter

Foto: Sveinung Bråthen

Oslo bør lage lokale regler mot vannscooterkjøring allerede denne sommeren. Det mener Guri Melby, Oslo Venstres gruppeleder, som frykter at frislipp kan resultere i mye bråk og uvettig kjøring.

Regjeringen fjernet vannscooterforskriften 18.mai i år. Det skjedde på tross av at et stort flertall av de kommunene som deltok i høringen mente at regelverket burde opprettholdes da regjeringen sendte forslaget på høring i vinter.

-Jeg er bekymret for at dette kan medføre mye bråk og uvettig kjøring i Oslo-fjorden i sommer, hvis ikke byrådet får et regelverk på plass raskt, sier Venstres Guri Melby.

Indre Oslofjord er et rekreasjonsområde for en million mennesker. Her må man ta spesielt hensyn til natur, sikkerhet og rekreasjon.

Regjeringen har presisert at kommunene kan har mulighet til å regulere bruken av vannscooter. Kommunene kan forby bruk av vannscotere i sjø dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Det er også hjemmel i motorferdselloven til å forby bruk av vannscootere i vassdrag.

-Byrådet i Oslo må raskt komme på banen med et forslag til forskrift som sikrer de viktige almenne interessene i Oslos del av fjorden, sier Guri Melby. Kommunen har mulighet til å iverksette forskrifter ved umiddelbare behov.