Uttalelse: Liberale verdier under press

Foto: ukjent

På tross av framgangen for populister og autoritære som vi så i 2016, spesielt etter det amerikanske presidentvalget, har 2017 vist det liberale demokratiets styrke. Spesielt valgresultatene i Frankrike, Østerrike og Nederland, hvor liberale ideer og kandidater vant fram, har vært lyspunkter. Vi ser også at delstater og storbyer i USA står opp for Parisavtalen. Men situasjonen både i Russland og Tyrkia, og styrken blant flere høyrepopulistisk partier i Europa viser at det liberale demokratiet fortsatt står under press.

I Norge ser vi at partier tjener på å dyrke konflikter, enten ved å bygge opp under konflikter mellom by og land, eller mellom «oss og dem», gjennom å spre et budskap av fremmedfrykt og at norske verdier er truet.

Mye av frykten handler om at mange føler at globaliseringen og den teknologiske utviklingen ikke kommer dem til gode. Dette må vi ta på alvor. Men svaret for Venstre er ikke isolasjon og fremmedfrykt, svaret er å fremme liberale verdier og toleranse og å stå opp for menneskerettighetene. Svaret er å vise at frihandel, økt samarbeid og samhandling mellom stater og mennesker er det som faktisk bidrar til å bygge velferdsstaten og til å løfte mennesker ut av fattigdom over hele verden.

Venstre vil stå opp for disse verdiene og kjempe for de mekanismene og institusjonene som fremmer dem. I dag er det spesielt viktig å stå opp for EØS-avtalen.

Norge har lang historie for å kjempe på internasjonale arenaer for liberale verdier som demokrati, frie valg, frihandel, menneskeretter og en fri og uavhengig presse. Dette er en kamp som blir stadig viktigere.

Det er viktig med lokale, regionale og globale tiltak for å gi en sjanse til dem som opplever at de taper i møte med frihandel og globalisering.
Venstre mener den norske modellen med dialog og samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og myndigheter er en viktig måte å jobbe på i så henseende.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 17.-18. juni 2017