Klar for valgkamp

Landsstyret i Venstre skal bl.a. vurdere 7 politiske uttalelser. Bilde: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivk, Foto: Mona Lindseth

I dag holdt Venstres ledertrio avsluttende pressekonferanse for Stortingsperioden på Møllergata skole i Oslo. Pressekonferansen markerte også starten på Venstre-leder Trine Skei Grandes valgkampturné.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstres gjennomslag i budjsettforhandlinger 2013 - 2017


Se pressekonferansen på Facebook:

Alt starter i skolen

Rektor ved Møllergata skole, Alf Thomas Ringdal, ønsket velkommen til pressekonferansen, og fortalte litt om hvordan skolen jobber med sine elever.

– Når man sender den lille 6-åringen inn i et klasserom for første gang, så begynner hun på den viktigste delen av livet sitt. Det er ingenting utenom den nærmeste familien som kommer til å påvirke livet hennes mer enn det hun opplever på skolen, sa Trine Skei Grande.

– Det er ikke enkelt å lage en skole som er god for absolutt alle. Men for Venstre er det helt utenkelig å ha et mål som er noe lavere enn det. Det er ingen ambisjon som er for høy for skolen vår. Fordi alt starter i skolen, fortsatte hun.

https://www.youtube.com/watch?v=4-vViNbK6ns

 

Skolen er Venstres hovedsak i valgkampen. På pressekonferanse presenterte Grande Venstres løfter til barn, lærere og foreldre:

 • Alle elever skal sees
 • Alle elever skal løftes
 • Alle elever skal utfordres

Venstre vil:

1) Innføre en rett til kvalifisert lærer for alle barn innen 2020
I dag underviser over 10.000 personer i grunnskolen uten å oppfylle undervisningskravene i opplæringsloven. I tillegg er det ca. 3.500 i videregående skole. Samtidig er det 37.000 utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Det er nødvendig med flere lærere i klasserommene, ikke bare flere voksne.

2) Mer tid til å være lærer
Venstre vil frigjøre en time i uken fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene for hver eneste lærer. Det handler bl.a. om økt satsing på skolehelsepersonell, metodefrihet, mindre omfattende læreplaner og økt bruk av ny teknologi.

Det er ingen ambisjon som er for høy for skolen vår. Fordi alt starter i skolen

Trine Skei Grande

3) Økt lønn for økt kompetanse
Lærere som tar etterutdanning og ikke-kvalifiserte som tar nødvendig tilleggsutdanning skal få økt lønn. Utdanning skal alltid lønne seg, også for lærere.

4) Gjennomgående IKT-løft i skolen
En uketime med IKT/koding i grunnskolen. Etterutdanningsprogram for lærer i IKT. Program for praksisplass for IT-studenter i skolen. Tilskuddsordning til kommuner for nødvendige IKT-investeringer i skolen (smartboards, nettbrett etc.). Gratis sommerskole med koding etter modell fra Oslo.

Trines valgkampbil
Trine skal kjøre landet rundt, møte småbedrifter, delta på festivaler og arrangement med Venstre-folk i denne spreke elbilen

Trines valgkampturné

– Det er ingen tvil om at dette blir en hard valgkamp. Derfor har jeg avlyst alle sommerferieplaner, og leaset en elbil som jeg skal bruke i sommer. Vi skal kjøre landet rundt, møte småbedrifter, delta på festivaler og arrangement med Venstre-folk, sa Grande på pressekonferansen.

Valgkampturneen begynner tirsdag 27. juni med besøk i Akershus, og deretter i Vestfold, Buskerud og Østfold.

Les mer i Aftenposten

Stort gjennomslag

Venstres nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik fortalte om Venstres gjennomslag i stortingsperioden som ligger bak oss. De viktigste sakene Venstre har fått flertall for er:

 1. Vern av Lofoten/Vesterålen/Senja/Møre/Iskanten for petroleumsaktivitet
 2. 7,75 mrd. mer til klima og miljøtiltak
 3. 4,6 mrd. mer til miljøvennlig samferdsel. Forsterket i NTP hvor 350 mrd. er satt av til jernbane
 4. 1,2 mrd. mer til klassisk naturvern.
 5. Grønt skatteskifte på 9,2 mrd.
 6. Etablere Fornybar AS i Stavanger, statlig finansieringsselskap for miljøvennlig teknologi og ny fornybar energi med 20 mrd. i investeringskapital
 7. 3,1 mrd. mer til skole, utdanning og forskning. Flere lærere, bedre lærerutdanning og 10.000 lærere har fått etterutdanning
 8. 11 måneders studiestøtte, 2.200 flere studieplasser, 700 flere studentboliger
 9. Gratis og/eller billigere barnehage for 50.000 barn i lavinntektsfamilier
 10. Bedre sosiale ordninger og rettigheter for selvstendig næringsdrivende både når det gjelder omsorg for egne barn, pensjon og sykelønn

– Vi har gjort mye tryggere å starte sin egen bedrift, og mer lønnsomt både å investere og drive bedrifter, men det er fortsatt mange der ute som ikke har en jobb å gå til. Derfor blir det en hovedsak for Venstre å skape mange, nye arbeidsplasser over hele landet, sa Trine Skei Grande.

Les også: regnskap over Venstres gjennomslag i budsjettforhandlinger (PDF)

Spørretime med statsministeren

Mandag 26. juni kl. 2030 skal Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg ha felles spørretime direkte på Facebook. Se spørretimen her:

Venstres gjennomslag i budjsettforhandlinger 2013 - 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**