Mer fokus på sykkel- gange – og kollektivtiltak!

Foto: AtB AS

Alle lokale partier er enige, på papiret – om at vekst i trafikken skal taes med sykkel, gange og kollektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Trafikktallene har blitt større enn normalt i Tønsbergområdet, og har økt 10% på ett år. Luftforurensingen er høy.

Sannheten er at flertallet av partiene i Tønsberg har et overraskende stort fokus på hvordan legge til rette for bil. Flertallet ønsker enda flere parkeringshus betalt av det offentlige. Gratis parkering. Gir dispensasjoner slik at utbyggere i bysentrum kan bygge flere parkeringsplasser enn våre egne kommunale regler tilsier. Flertallet ønsker å fjerne bomring over lang lang tid. Gode sykkeltiltak har tidligere blitt satt på vent.

Slik jeg opplever det i bystyrets hverdag snakker alle varmt om kollektiv og sykkel, så lenge det er snakk om vedtak som gjelder langsiktige planer – ikke vedtak som gjelder her og nå.

Selvfølgelig skal det være plass til biler i Tønsberg. Men vi må få fokuset mer over på hvordan gjøre det enkelt og trygt å sykle, og ha et topp kollektivtilbud. Hvis bilen tar 10 minutter, og bussen tar 20 – så skjønner jeg godt at folk tar bilen. Hvis sykkelen blir stjålet, og det er oppleves utrygt å sykle, pga ufullstendig sykkelnett – skjønner jeg godt at folk tar bil. Bussen må være å foretrekke. Sykkel må være å foretrekke. Det er DER fokuset i bystyresalen i større grad må være. Målet må være byvekstavtale.

Vi burde i større grad ha diskutert luftkvaliteten i byen, trygge sykkeltraseer, trygg sykkelparkering, bysykkel, walkability og å planlegge barnehager og skoler der folk bor og lever, istedenfor den evinnelige diskusjonen om gratis parkering og «vi må ha flere parkeringshus» som er i bystyret i Tønsberg etter min oppfatning.

Jeg mener Tønsberg må øke satsingen på å utbedre eksisterende sykkelveier, og lappe sammen de hullene som finnes. Sykkelhotell må på plass, og bysykler kan ikke skyves på i budsjettet lenger, slik det har gjort i 3 år. Vi behøver ikke vente på bypakke Tønsberg for å gjøre små grep og lokale satsinger. Gjør det enkelt å komme frem, og trygt å låse. Kommunen sparer penger hver gang en person sykler istedenfor å ta bil. Regnestykket er intrikat, og har med sparte helseutgifter, mindre forurensing å gjøre m.m (10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling). De pengene kommunen «tjener» burde komme syklistene til gode. Det er bra for hele Tønsberg at det satses aktivt på tiltak som minsker luftforurensningen og bedrer folkehelsa.

Buss i Tønsberg må gå så ofte at du ikke behøver se på tabellen. Bussen må ha fordeler med egne felt, og jeg syntes det burde vært ekstremt billig og gratis i perioder. Det hadde vært gode virkemidler for å få folk til å ta mer buss. Det burde være shuttlebusser fra knutepunkter som Eik, Tolvsrød osv som gikk direkte til sentrum og til de store arbeidsplassene som sykehuset og statens park. Det må da være et marked for det.

Etter Tønsbergs blads oppslag om økt trafikk – har innleggene kommet som perler på en snor fra
Høyrefolk – som er veldig bekymret for bilene i påvente av alle våre fine planer. Igjen dette fokuset på bil. Senest Kjølners innlegg – en ode til bilen. «Vi må ha veier. Vi kommer til å kjøre bil i
overskuelig fremtid» Har Kjølner sett tallene for reisevaner? Når fire av ti reiser i Tønsbergområdet er i en radius på tre kilometer, er det jo faktisk et potensiale for at flere kan sykle, gå eller ta
kollektivt på de korte reisene. Men det må i større grad oppleves trygt og som en kvalitetsreise.
Dette må vi politikere strekke oss mot. Tett biltrafikk med høy forurensing er IKKE idyll.

I mellomtiden venter Høyre på ny vei. Vi kunne i Lian og Sørdalen innlegg lese at de stemte imot Aps forslag om gratis parkering for biler i sentrum – med begrunnelsen at det setter muligheter for byvekstavtale flere år tilbake. Det er jeg glad for at Høyre også innser. Men det må sies at Høyre fra talerstolen sa – da saken ble behandlet – at de ikke kunne stemmer for gratis parkering første timen nå, men at de kom tilbake med en NY sak – om gratis parkering sentrum – med en ny vri! Og det
rett etter at de foreslo å bygge enda et parkeringshus i sentrum – uten noe reduksjon i gateparkering. Jeg trodde ikke mine egne ører.
Jeg håper virkelig Høyre klarer å besinne seg – kvele den ideen før den kommer skriftlig, og tenke mer helhetlig enn som så.

Kommunen har vedtatt å fjerne endel gateparkering. Dette blir kompensert med parkeringshus. Da oppfatter jeg det som merkelig at Høyre ut av det blå fremmer forslag om enda et parkeringshus.
Uten å fjerne ytterlige parkeringsplasser for gateparkering. Uten å legge frem en god begrunnelse
for hvorfor etter min oppfattelse. Vi har allerede blitt enige om at vekst i trafikk skal taes med
gange, sykkel og gange. Det er faktisk vedtatt. Nå må vi følge opp våre egne vedtak!

Gå, sykle og ta buss når du kan, ta bil når du må. Det er ikke bare et fint motto. Det er en fin måte å leve på. For de som kan – i alle aldre. Ikke bare for ungdom, slik Kjølner ser for seg i sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**