Ta vare på naturen

Venstres fylkesordførerkandidat, Kjartan Alexander Lunde, foto: Joachim Steinbru

Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstre bryr seg om framtida – klima må derfor stå øverst på dagsorden. Klimaendringene krever umiddelbar handling, og vi må ta kraftige grep for å redusere utslippene.

Å bevare naturområder og sikre biologisk mangfold er viktig for kloden vår – og for innbyggernes naturopplevelser.

I Rogaland skal det være enkelt og billig å reise kollektivt. Tog, buss, bane og båt skal utfylle hverandre og det må planlegges for enkle overganger mellom disse.

Venstre ønsker å:

 • Arbeide for å gjøre havet og kystlinjene fritt for plast og søppel.
 • Ha vindkraftutbygging til havs.
 • Verne matjord og naturressurser.
 • Stille strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen.
 • Etablere Preikestolen nasjonalpark.
 • Få bygget flere ladestasjoner.
 • Bygge dobbelspor fra Sandnes til Egersund, som vil gjøre at hele Jærbanen har dobbeltspor.
 • At det skal være gratis å ta med sykkel på buss, tog og ferjer.
 • Bygge et hurtig skinnegående kollektivtilbud på Nord-Jæren, med første byggetrinn mellom Stavager sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen.
 • Bygge flere gang- og sykkelveier, og i byområdene flere sykkelveier som er adskilt fra bilister og gående.
 • Fjerne nedre aldersgrense på ungdomskortet.
 • At det skal være gratis å ta med sykkel på buss, tog og ferjer.
 • Gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.

 

Les også: Venstre gjør det enklere for barn og ungdom å velge miljøvennlig

Les også: Mer om vår politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**