Ønsker Venstre å rasere arbeidsmiljøloven?

Er Venstre imot organiseringer?
Venstresiden i norsk politikk, særlig Arbeiderpartiet og Rødt, forsøker iherdig å gi inntrykk av at det er de som har skapt trepartssamarbeidsmodellen og at Venstre er imot at arbeidstakere organiserer seg i yrkesorganisasjoner og at Venstre ønsker å rasere arbeidsmiljøloven.

Trepartsavtalen er Venstres ide
Fakta er at det var Venstres Paal Berg som først hadde ideen til hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet. Denne avtalen blir kalt «arbeidslivets grunnlov». Og at det var Venstre som innførte åttetimers (kortere) arbeidsdag.

Sosialistisk Venstreparti var det eneste partiet som var motstander av trepartsmodellen.

«Alle skal med» eller forskjellsbehandling
Er arbeiderpartiet til for de ansatte eller for bedriftene? Fortjener offentlige bedrifter fordeler i forhold til private bedrifter? Skal offentlige arbeidstakere har dårligere arbeidsavtaler enn de private?

Arbeiderpartiet synes det er greit at offentlige bedrifter har midlertidige ansatte, men er sterkt imot at de samme reglene skal gjelder for private bedrifter. Er dette greit?

Venstre ønsker at reglene skal være like for alle bedrifter.

 

Ann-Christin Kippersund Willumsen, nestleder.

 

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**