Dyr har egenverdi

Il: Venstre

Som Venstrepolitiker ble jeg stolt da Dyrevernalliansen nylig kåret Venstre og Miljøpartiet til de partiene som har den beste politikken for dyrene. Selv om dyrevelferdsloven som ble vedtatt i 2009 slo fast at «dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker», var formuleringen kun ment å være ”symbolsk” og har følgelig ført til liten praktisk forskjell for dyrene.

Venstre mener at egenverdibegrepet i lovteksten skal være mer enn bare ord og vil klargjøre straffeloven slik at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom. Spør du meg, burde det være selvsagt, men det er faktisk slik at dyr har juridisk status som eiendom, altså som ting og ikke som individer.

Et eksempel finner man i dyrevelferdslovens § 32, tredje ledd: hvis Mattilsynet inndrar et dyr og eieren ikke er skikket til å få dyret tilbake, må Mattilsynet få godkjenning fra eieren for å kunne omplassere dyret. Hvis eieren nekter, blir dyret avlivet. En person som har mishandlet dyret sitt får altså bestemme om dyret skal få et nytt, godt hjem, eller dø.

Det er temmelig absurd at privat eiendomsrett trumfer hensynet til et dyrs liv. Heldigvis er det nå foreslått å endre paragraf 32, til dyrets beste. Forslaget om å endre lovparagrafen vil bli behandlet av Stortinget til høsten, og du og jeg er med på å avgjøre om forslaget får flertall. Gjennom stemmeseddelen er det vi som bestemmer om politikerne som sitter på Stortinget er mennesker som er opptatt av at dyr skal ha det bra. Kanskje du skal gi dyrene en stemme i år?

 

Ingeborg Briseid Kraft,

leder i Nordre Aker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**