Skoler og barnehager

Et godt og velutviklet skole- og barnehagetilbud er viktig for et hvert lokalsamfunn. Skoletilbudet på Tjøme og Nøtterøy må bestå også etter kommunesammenslåingen. Motiverte lærere med stor faglig og sosial kompetanse er nøkkelen til en bedre skole.

Færder Venstre vil:
• Styrke etterutdanningstilbudet for lærerne.
• Arbeide for at en større del av lærernes arbeidstid går med til elevrettet aktivitet.
• Styrke svømmeopplæringen.
• Forbedre det psykiske og fysiske helsetilbudet for skoleelevene på alle trinn.
• Arbeide for økt sikkerhet på skoleveiene.
• Utarbeide en felles kommunal standard for skolebibliotekene.
• Sikre god standard og godt inneklima i kommunale skolebygg og barnehager.

Les mer om Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**