Byutvikling med kvalitet

Foto: André Clemetsen

Venstres stortingskandidater Guri Melby og Ola Elvestuen mener at byutviklingspolitikken har handlet for lite om boligkvalitet og kvalitet i byutviklingen de siste årene. Les deres innlegg om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Arkitekten Camilla Moneta etterlyser mer engasjement for kvalitet i boliger som tema i valgkampen. Vi er enige i at boligdebatten alt for lenge har dreid seg om antallet boliger og for lite om kvaliteten på det som bygges og som skal stå i mange tiår, kanskje hundreår, framover.

Vi må sikre at vi kan være stolte i framtiden av det vi bygger i dag. Det handler om å stille krav til utadrettet virksomhet på gateplan, tilstrekkelig med grøntområder i nærområdene, gode sol- og lysforhold og en sunn blanding av leilighetsstørrelser i nye byggeprosjekter. Det er en farlig utvikling hvis utbyggerne får altfor stor definisjonsmakt over hva som er en god bolig og et godt boområde. Utbyggernes interesser må avveies mot allmennhetens interesser, et langsiktig perspektiv på byutviklingen og hvordan vi kan ta vare på særpreg og historie samtidig som vi fornyer områder.

Venstre står for kvalitet i byutviklingen

3. kandidat for Oslo, Guri Melby

Venstre har hatt stor påvirkning på byutviklingspolitikken i Oslo i mange år. Denne posisjonen har vi blant annet brukt til å sikre at det bygges større leiligheter i de delene av byen som har mange små, for å sikre gode boforhold og et mangfoldig boligtilbud. Vi har brukt posisjonen vår til å bevare kulturminner som ellers ville gått tapt i utbygginger, sikre Markagrensa og en miljøvennlig byutvikling og har sørget for at Oslo har utviklet seg innenfor menneskelige dimensjoner.

Nå ser vi at byutviklingspolitikken har endret seg i Oslo med det rødgrønne flertallet i byen. Byrådet argumenterer i sak etter sak for at antallet nye boliger med «akseptable boforhold» veier opp for at det bygges skyggefulle utearealer og tett mellom boligene. Venstre mener ikke «akseptabelt» er bra nok. Byutviklingen går i retning av å tillate flere store blokker, små leiligheter og dårligere grøntarealer.

Dette er ikke et innlegg mot å bygge flere boliger. Siden 2000 har Oslo vokst med om lag 150 000 innbyggere. Det er en like sterk vekst som den vi opplever i dag, men likevel har Oslo klart å håndtere denne veksten uten at byen har blitt dårligere, snarere tvert imot. Skal vi lykkes med å møte befolkningsveksten de kommende årene på en god måte, må vi fortsette å ta vare på den historiske byen og utvikle byen innenfor menneskelige høyder og volum.

 

Ola Elvestuen,

2.kandidat for Venstre

 

Guri Melby,

3.kandidat for Venstre

 

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 28.08.2017.

 

Les mer om Venstres byutviklingspolitikk her eller her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**