Venstre vil ha T-bane til St. Hanshaugen og Grünerløkka

I Oslo skal det være enkelt, trygt, attraktivt og billig å reise miljøvennlig. Kollektivtransport skal være et naturlig førstevalg for de aller fleste reiser i Oslo. Kollektivtrafikken skal være effektiv med gode knutepunkter for god fremkommelighet og høy frekvens. Derfor vil Venstre bygge ny T-bane med stopp på blant annet Olaf Ryes plass og Bislett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Ny T-banetunnel

Det er nødvendig for Oslos kollektivsystem å øke antallet T-baner gjennom sentrum for å kunne kjøre hyppigere avganger på hele T-banenettet. Vårt mål er at hver T-banelinje skal komme hvert 7,5 minutt. Derfor er Venstre for å bygge en ny T-bane under Oslo med stopp på Olaf Ryes plass og Bislett. Skal vi lykkes med denne ambisjonen er vi avhengige av at du stemmer Venstre.

Fram til en ny T-banetunell står på plass vil Venstre oppgradere signalanlegget, slik at vi får mest mulig kapasitet ut av det eksisterende T-banenettet.

Nye T-banestrekninger

Ola er gira mer T-bane, trikk og buss i Oslo

I dag er busslinjen til Fornebu Norges mest trafikkerte strekning. Venstre vil ferdigstille Fornebubanen, slik at vi kan sikre god plass og miljøvennlig transport til alle som skal jobbe og bo på Fornebu.

Venstre vil også forlenge Furusetbanen til Ahus, slik at vi kan sikre et godt kollektivtilbud til de reisende som skal til Lørenskog og Akershus Universitetssykehus (Ahus). Vi er også åpne for å vurdere en forlengelse videre til Lillestrøm.

Venstre vil:

 • Ferdigstille Fornebubanen og forlenge Furusetbanen til Ahus
 • Fremskynde arbeidet med tverrgående T-bane i Groruddalen fra Økern til Furuset via Breivoll.
 • Ha internettilgang på alle kollektive transportmidler.
 • Utvide rutetidene på T-banen på kvelden i helgene.

Nye trikker

Trikken er en del av Oslos sjel og dessuten et viktig supplement til byens kollektivsystem. Venstre ønsker å satse ytteligere på trikken de neste årene gjennom blant annet å utvide trikkenettet og anskaffe nye, stillegående trikker innen 2019.

Venstre vil:

 • Anskaffe nye, stillegående trikker innen 2019.
 • Bygge trikk til Tonsenhagen og utrede forlengelser av andre trikkelinjer.
 • Legge trikketrasé langs Ring 2.

Bedre busstilbud

Buss er i dag det mest brukte kollektivtilbudet i Oslo. Samtidig er det en utfordring at deler av gatenettet i indre by er overbelastet av busser. Venstre vil sørge for at planene om en ny bussterminal i tilknytning til Oslo S realiseres.

Venstre vil:

 • Utvide nattbussordningen og innføre døgnbusslinjer med 24-timers kollektivtransport på alle de trafikktunge strekningene.
 • At flere bussruter skal ha avgang hvert 5. minutt.
 • Etablere ny bussterminal i tilknytning til Oslo S.
 • Sørge for et effektivt bussrutenett som henger sammen med det øvrige kollektivtilbudet.

Les mer om Venstres politikk for kollektivtrafikk her, og om jernbanen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**