Tog langs hele kysten

- Dette er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter Toldnæs, Foto: Liv Ekeberg/Agderposten

Sørlandet har mange grønne muligheter. En toglinje langs kysten er den største av dem. Den må vi gripe.

Østlandet står foran en omfattende utbedring av jernbanenettet, og Sørlandet har alle muligheter til å stille seg opp som nestemann i køen. Da må en rask toglinje mellom byene bli landsdelens nye hovedsak. Venstre vil ha kraftig styrking av togsatsningen av flere grunner.

Å være på lag med framtida er å være på lag med toget. Venstre ønsker å gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. I dag bruker man lengre tid om man bruker tog framfor buss eller bil. Det er ikke godt nok. Venstre vil at grønne valg skal være best, da må vi sørge for at toget går raskere enn bil, buss og fly dit man skal.

Førstekandidat Petter N. Toldnæs lover å kjempe for jernbane fra Stortinget.

– Jeg ble engasjert i politikk allerede som 15-åring, var lei av å reise med gamle tog på trege linjer til Oslo. Allerede da sto det så dårlig til med jernbanen i Norge, at vi trengte både nye toglinjer, oppgradering og hurtigtog. Jeg vil jobbe for en kystjernbane som går der folk bor, forteller Petter.

– For det første tar det mye av persontrafikken bort fra veiene, og reduserer på den måten utslipp. For det andre knytter det oss tettere mot både Stavanger og Oslo, og utvider bo- og arbeidsmarkedet mellom de store byene. Men det aller viktigste er effekten det ville hatt på Agder som region. I tillegg til å kunne komme oss til Oslo og Stavanger på under to timer, kan vi legge lokaltog på de samme linjene. Det gjør avstandene mindre, og vil løfte levekårene i hele Agder.

I denne perioden har Venstre sammen med KrF og Regjeringen levert en historisk jernbanesatsning. Den satsningen må øke enda mer for å først realisere genistreken som knytter Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen og senere få på plass en ny og framtidsretta kystjernbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**