Uttalelse: Forsøk med fritidskort for barn og ungdom etter modell fra Island

Foto: M. Gjervik

På Island får alle barn mellom 6 og 16 år hvert år utdelt et kort, heretter kalt fritidskort, på 2600 kroner, som de kan kjøpe fritidsaktiviteter for. De kan kjøpe kurs og undervisning i idrett, musikk eller kunst. Dette gir barna stor valgfrihet og gjør at de kommer seg mer ut i sosiale sammenhenger og blir mer aktive, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon eller preferanser.

Barn og ungdom som har frihet til å velge aktiviteter blir også aktive og sosiale. Dette kan ha store positive effekter, både på folkehelsen, og for at flere barn kan utvikle sine talenter, innen idrett, kunst og kultur.

Oslo Venstre ber om at Venstre på Stortinget tar initiativ til:

  • Å gjennomføre et forsøk med fritidskort til alle barn mellom 6 og 16 år fra lavinntektsfamilier etter modell fra Island i en, eller flere, norske kommuner

 

Uttalelsen ble vedtatt i Oslo Venstres hovedstyre 21. september 2017

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**