Ikke nok fart i grønn omstilling

- Dette er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter Toldnæs, Foto: Liv Ekeberg/Agderposten

Regjeringens forslag til statsbudsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen med fallende ledighet, økt vekst og stigende optimisme. Det burde likevel bidratt sterkere til den omstillingen vi skal gjennom, med økt satsing på klima- og miljøtiltak, skole og utdanning, gründere og nye bedrifter. Venstre kommer også til å arbeide for like muligheter for alle gjennom flere målrettede fattigdomstiltak, spesielt rettet mot barn.

De aller fleste pilene peker nå i riktig retning. Regjeringens forslag for 2018 er derfor et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene i Stortinget. Venstre vil spille en konstruktiv rolle og gjøre et litt grått budsjett både grønnere, rausere og mer framtidsrettet. Det vil komme Sørlandet til gode.

– Det er flott at Universitetet i Agder får flere studieplasser innen IKT, som tidligere lovet, men det er også viktig for universitetet at vi klarer å få på plass nye stipendiatstillinger. Venstre har vært UiAs beste venn på Stortinget de siste fire årene, og det skal vi også være de neste fire, sier Petter N. Toldnæs, sentralstyremedlem og fhv. stortingskandidat.

Det er økende optimisme i næringslivet på Agder, men fremdeles er det mange som står uten fast jobb. For å skape arbeidsplassene vi skal leve av i framtiden, trengs det en sterk satsning på innovasjon, kreativitet og kunnskap. Derfor vil Venstre prioritere målrettede tiltak som bidrar til flere nye arbeidsplasser og en nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Vi vil satse på gründere og på de små og mellomstore bedriftene, bl.a. ved å fjerne arbeidsgiveravgiften i startfasen for de minste bedriftene og satse mer på ordninger som gir resultater, bl.a. SIVA og Innovasjon Norges programmer.

– Det blir dessverre ikke nok fart i det grønne skiftet. De fossile energikildene fases ut mye hurtigere enn de fleste av oss har fått med oss, og derfor trenger vi en tyngre satsning for å skape nye industrieventyr. Venstre står klare til å gjøre budsjettet både grønnere og mer framtidsretta, avslutter Petter N. Toldnæs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**