Ledig stilling: Venstre søker ny generalsekretær

Foto: Mona Lindseth

Generalsekretæren leder Venstres Hovedorganisasjon (VHO) og er bindeleddet mellom administrasjonen og politisk nivå. Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av VHO, personalansvar og har en sentral og viktig rolle ved å være en aktiv medspiller og ressurs for lokallag og fylkeslag. Vi ønsker en utadvendt, engasjert og strategisk leder.


Generalsekretæren har en sentral rolle i ledelsen av partiet og jobber tett sammen med politisk ledelse. Innen rammene for gjeldende handlingsplan og vedtekter har generalsekretæren stor frihet til å utforme stillingen og påvirke Venstres utvikling.

Stillingen forutsetter en del reising og kvelds-/helgearbeid. Evne til å ta initiativ og å arbeide selvstendig og målrettet over tid er viktige forutsetninger for å lykkes.

Søkere bør ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Erfaring og kjennskap til politiske prosesser, Venstres politikk og organisasjon er et krav.

Vil tilbyr en spennende stilling i et parti i vekst. Stillingen er på åremål for en periode på fire år. Ønsket oppstart i stillingen er 1. januar 2018. Lønn og vilkår etter avtale.

Kvinner oppfordres til å søke.

For spørsmål om stillingen; ta kontakt med generalsekretær Trond Enger på telefon 908 51 055 (e-post: trond@venstre.no).Søknad og CV sendes til stilling@venstre.no innen mandag 6. november 2017.