Spør om tiltak for åpenhet

Foto: Wokandapix

Lillehammer Venstres Terje Kongsrud stiller i kommunestyret i oktober grunngitt spørsmål om kommunens tiltak mot diskriminering av LHBT-personer. Det grunngitte spørsmålet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper er innsatsområdene i regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Barn og unge lhbt-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner) kan møte utfordringer på mange arenaer blant annet i møte med ulike offentlige tjenester. Samtidig oppleves det norske samfunnet som stadig mer åpent og tolerant når det gjelder seksuell orientering.

Den største hindring for åpenhet om egen legning kan være ens egen engstelse for negative reaksjoner fra familie, venner og nærmiljø. Bevisstgjøring av foreldre gjennom tiltak i møte hjem-skole bør være viktige tiltak lokalt.

I handlingsplanen retter regjeringen tiltak blant annet mot ansatte i skolen fordi det er viktig at de har nødvendig kompetanse.

I deler av innvandrermiljøene risikerer lhbt-personer å bli utsatt for trakassering, diskriminering og vold, både innenfor og utenfor nærmeste familie.

Regjeringens handlingsplan har flere tiltak rettet mot lhbt-personer med innvandringsbakgrunn.

Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til ordfører:

1. Lillehammer kommunes handlingsplakat for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner sier blant annet at temaet LHBT skal tas opp på minst ett foreldre møte i løpet av 8. trinn. Hvordan følges dette punktet opp?

2. Hvordan jobber Lillehammer kommune med tiltak mot diskriminering på grunn av seksuell orientering når det gjelder bo- og aktivitetstilbud rettet mot innbyggere med innvandringsbakgrunn?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**