Vefsn Venstre krever permanent nedsatt hastighet av all togtrafikk i perioder der rein flyttes

Fra dyretragedien 25.11.2017, John Erling Utsi

Minst 106 reinsdyr antas drept på strekningen Kvalfors – Mosjøen lørdag 25.11.2017. Dette er det høyeste antall påkjørte dyr de siste årene, og en enorm dyrevelferdstragedie.

Vefsn Venstre krever derfor strakstiltak i form av saktekjøring av all togtrafikk inntil en permanent løsning i form av gjerdet eller andre effektive tiltak er kommet på plass. Det kreves også at prosjektet om bygging av viltgjerdet langs den utsatte strekningen framskyndes, og at samferdselsdepartementet kommer på banen umiddelbart.

– Det å nedsette hastigheten av all togtrafikk permanent i kortere perioder mellom Laksfors og Mosjøen vil være et effektiv strakstiltak som vil kunne forhindre at slike katastrofer gjentar seg sier Carola Karl Urvik i Vefsn Venstre. – Totalt sett er det ikke snakk om lange perioder, og det handler stort sett om perioder to ganger i året der rein flyttes. Reineiere må få slippe å tenke på varsling hele tiden mens de holder på å jobbe med flyttingen. Dagens ordning med 6 timers regel på en strekning av kun 5 kilometer er ikke hensiktsmessig sier Urvik videre.
– Bane Nor må komme næringen i møte med å iverksette et slikt tiltak umiddelbart.

Det er stor enighet i partigruppen at en dyretragedie av slik omfang aldri mer må gjenta seg. Jernbaneverket selv ser alvorlig på de mange dyrepåkjørsler som er et problem både for dyrevelferd, næringsaktører og togtrafikken, og prioriterer tiltak på strekninger med særlig høyt antall påkjørsler. – Dessverre har ikke dette så langt ført til å forhindre nye dyretragedier sier Urvik avslutningsvis.

Styret i Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**