INNKALLING ÅRSMØTE HARSTAD VENSTRE

Venstres landsstyre vil at OSL og Gardermoområdet skal fortsette å ligge i tet og utvikle seg som verdens mest miljøvennlige flyplass og å være en motor for utvikling, næringsliv og arbeidsplasser for hele Østlandet. , Venstre

Harstad Venstre innkaller med dette medlemmene til Årsmøte lørdag 27.januar 2018 kl 12-15 i Harstad Rådhus, Kantina. Årsmøtet er åpent også for andre; både tidligere og fremtidige listedeltakere på Venstres liste, nabo-lokallag og for deg som er nysgjerrig forbipasserende.

Hovedtema for møtet vil være Kulturpolitisk verksted. I tillegg vil ordinære årsmøtesaker behandles, og det vil være rom for behandling av innkomne uttalelser. Ber om at eventuelle forslag til uttalelser fortrinnsvis er styret i hende før møtestart. Sakspapirene som ikke følger vedlagt her er eller vil snart være tilgjengelig på harstad.venstre.no, og informasjon er også tilgjengelig via Harstad Venstres facebookside.

 

Saksliste:

 1. Velkommen v/leder Even Aronsen: konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

 

 1. Kulturpolitisk verksted: Harstad smykker seg med tittelen Kulturbyen i nord, men Harstad kommunes kulturplan var gjeldende kun ut 2008. Harstad har et bredt og godt festivalliv; fra Festspillene i Nord-Norge, Bakgårdsfestivalen, Contrasto og AMIFF for å nevne noen, og det satses på både matkultur og kulturscener. Imidlertid har vi ingen klar profil og satsning når det kommer til estetiske fag i skolen, vi griper ikke drama som læringsform begjærlig og har ikke funnet den helhetlige formen for hvilken rolle kunst skal ha i det offentlige rom. Nå skal den strategiske kulturplanen for Harstad utformes: og da bør vi Venstrefolk varme opp med vårt eget kulturpolitiske verksted.

 

 1. Innledning: Trine Noodt (billedkunstner og sentralstyremedlem i Venstre)
 2. Innledning: lokal kulturaktør (foreløpig uavklart)

 

 1. Uttalelser
  1. Kulturbyen i nord (styret)
  2. Andre innkomne uttalelser

 

 1. Årsmelding 2017 v/leder Even Aronsen
 2. Regnskap 2017 v/styremedlem Torill Bille
 3. Valg av styre v/ Valgkomiteen
 4. Utsendinger til fylkesårsmøtet Troms Venstre 2018
 5. Valg av valgkomité v/ Valgkomiteen
 6. Fastsettelse av kontingent for 2019
 7. Møteplan 2018

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**