Venstres gjennomslag i Oslobudsjettet 2018

Espen Ophaug, gruppeleder for Venstre i Oslo., Foto: Jo Straube

Bystyret stemte i dag over budsjettet for Oslo kommune i 2018. Selv om Venstre sitter i opposisjon og ikke er en del av flertallet bak budsjettet, fikk partiet gjennomslag i noen saker. Her er en oppsummering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Skole

Selv om Venstre ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om innsatsteam for å forebygge vold i skolen, støttet vi byrådspartienes prosjekt mot skolevold. Dette er en betydelig mindre sum enn Venstre ønsket.

Venstre fremmet sammen med Høyre og Krf forslag om å styrke grunnskolen med 46 mill. kroner. Dette ble det ikke flertall for, men byrådspartiene og Rødt ble enige om å legge mer penger i grunnskolen for å endre modellen for finansiering av grunnskolen før modellen er vedtatt av bystyret.

I budsjettet foreslo Venstre å starte et prosjekt for å fjerne unødvendige rapporteringskrav til lærere og avbyråkratisere skolen, men fikk ikke flertall for dette. Heller ikke forslaget om en opptrappingsplan for Oslo musikk- og kulturskole fikk flertall.

Miljø- og samferdsel

Hallstein Bjercke, bystyregruppens nestleder og medlem av Kultur- og utdanningskomiteen.

Samferdsel- og miljøfeltet var årets budsjettaper. Det ble ikke flertall for noen av Venstres forslag om å styrke kollektivtrafikken, etablere fyllestasjoner for hydrogenbiler, ladeplasser for elbiler eller oppgradering av gater og parker. Byrådspartiene og Rødt sin budsjettavtale inneholder heller ikke penger til noen tiltak på dette feltet.

Det ble flertall for noen verbalforslag, herunder Venstres forslag om å sikre at eldre og mennesker med sansetap får god informasjon om TT-tjenesten. Venstre støttet også et forslag om å be byrådet søke å redusere prisen på barnebillettene i Ruter fra 2019, selv om det ikke ble flertall for Venstres forslag om å bevilge penger til tiltaket i 2018.

Venstre var eneste parti som stemte for forslaget om å innføre en støtteordning for borettslag og sameier for etablering av flere sykkelstativer. Venstres forslag om å gjøre området foran Kampen kirke til et bilfritt område fikk flertall i bystyret, etter først å ha blitt nedstemt i Finanskomiteen.

Venstre har i flere budsjetter forslått å sette av midler til å heve aldersgrensen for gratisreiser for barn fra fire til seks år. Dette forslaget fikk dessverre heller ikke flertall i år. Imidlertid ble det flertall for at byrådet skal arbeide for å få til dette, og Venstre er fornøyd med at flere partier i bystyret nå støtter Venstres intensjon om at det skal bli rimeligere å reise miljøvennlig med barn.

Kultur

Toril Berge Flatabø, Venstres medlem av Finanskomiteen

Venstre ønsket seg en overføring til Vega Scene på 5,5 mill. kroner for å sikre at det nye kulturbygget i Hausmannsgate blir realisert, men de rødgrønne partiene ønsket ikke å støtte dette forslaget i Finanskomiteen. I stedet ble det flertall for å styrke Vega scenes drift med 2,5 mill.

Det ble flertall for Venstres forslag om å støtte Oslo døveforenings prosjekt «Kultur på tegnspråk» med 450 000 kroner og Young Sustainable Impact med kr 300 000. Venstre ble med og støttet forslaget om en jubeleumsgave til korpsene i byen på 2 mill. kroner, og Jobbsjansen VIF fotball med kr 300 000.

Etter at Venstres forslag om å styrke bydelene med mer penger til barne- og ungdomstiltak, lokale parker og møteplasser, skolehelsetjenesten og idrettstilbud for barn i fattige familier, støttet Venstre byrådspartienes forslag om å styrke bydelene med 21,2 mill. kroner subsidiært.

Tilskudd til frivilligheten

Venstres profil på tilskuddene innenfor helse- og omsorgssektoren i 2018 innebar en styrking av rettsvernet til de svakeste i samfunnet og tilbudene til rusavhengige. Det ble flertall for Venstres forslag om å styrke

  • Fontenehuset Oslo med kr 200 000,
  • Juss-buss med kr 50 000,
  • Maritakafeen med kr 1,25 mill.
  • JURK med kr 125 000
  • Sex og samfunn med kr 480 000.

Selv om Venstre hadde forslag om å gi en høyere sum til Fontenehuset Øst, Frelsesarmeen Jobben, Gatejuristen, Nettverk etter soning og Kirkens Bymisjons prosjekt Lønn som Fortjent, stemte partiet subsidiært for byrådspartienes forslag og dannet flertall for dette sammen med Rødt.

Venstre støttet også forslagene om å støtte Fyrlyset, Sykepleiere på hjul og Oslo Døveforening. I tillegg stemte Venstre for å øke tilskuddet til Leierboerforeningen, Vålerenga gatefotball, Helsesenteret, Nordmarka rideskole, «Mennesker i Limbo» og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Helse- og sosial

Odd Einar Dørum, bystyrerepresentant for Oslo Venstre

Venstre fikk gjennomslag for to verbalforslag innenfor området helse- og sosial. For det første skal byrådet sørge for å styrke den samarbeidet mellom ulike deler av kommunen for å avdekke og hindre vold i hjemmet. Videre skal byrådet utrede muligheten for en familievikarordning som bidrar familier som trenger det med praktisk hjelp.

Nok en gang fremmet Venstre forslag om å gjøre sprøyterommet døgnåpent, men ingen andre partier støttet forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**