Petter Benestad sitt innlegg til sak om havnas budsjett og handlingsprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sin innledning til havnas budsjett og handlingsprogram skriver havnedirektøren:

Kristiansand Havn fortsetter sin god utvikling. Det er også budsjettet for 2018 uttrykk for. Ved årets slutt vil riktignok 2017 vise en mer moderat utvikling enn de siste årenes gjentatte rekordår, men det er lite som tyder på at veksten vil stoppe opp.» (sitat slutt).

Det er flott av havnedirektøren er optimistisk. Venstre heier på havna, og ønsker mer gods over fra vei til sjø.

Havnedirektørens kommentar er interessant, både i forhold til hva vi kan lese om utviklingen i 2017 i forhold til 2016, og også sett i forhold til Havnas optimistiske prognoser som er fremlagt i forhold til flytting av havnevirksomhet til Kongsgård.

For dette kan vi lese:

Om Containerterminalen, her har en en tilbakegang på 10-15% i forhold til 2016.

Om Bulk og stykkgods kan vi lese at aktiviteten innen stykkgods viser tilbakegang.

Om offshore kan vi lese at antall liggedøgn har gått tilbake i 2017 sammenlignet med 2016.

Det er disse delene av havnevirksomheten som etter planen skal flyttes til ny havn på Kongsgård.

 

Etter hva jeg har forstått er volumene for containertrafikk på Europa-plan synkende. Hvis aktivitetetsnivået i Europa går ned, så er det naturlig at dette også influerer det på varemengden inn og ut av Kristiansand Havn. På bakgrunn av dette regner jeg også med at konkurransen mot de andre havnene i Sør-Norge dermed også vil øke. Det kunne være interessant å høre havnestyrets eller havnedirektørens kommentarer til dette.

I det hele tatt, så savner jeg prognoser for disse nevnte deler av havnevirksomheten for handlingsplans periode frem til 2021.

Ser havneledelsen behov for å justere vekstprognosene som vi tidligere fått?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**