Fylkesårsmøtet Rogaland Venstre 2018

Radisson Blu

Fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre i 2018 skal arrangeres 3.- 4. februar på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger Sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Digital påmelding
Påmeldingsfristen er 10. januar 2018. Påmeldingsskjemaer er sendt ut til alle lokallagsledere.

Fullmaktsskjema
Hvert lokallag må levere inn fullmaktsskjema som bekrefter at delegatene er valgt på riktig måte av lokallaget. Skjemaet må være signert. Last ned fullmaktskjema. Vi ber om at skjemaet sendes inn per e-post samtidig som påmeldingsfristen til [email protected].

Frist for vedtektsendringer
Se vedtektene for Rogaland Venstre. Merk frist for innsending av endringsforslag til vedtektene. Fristen er 3. januar 2018. Forslag sendes til [email protected]

Forslag til uttalelser
Forslag til uttalelser til fylkesårsmøtet, bes sendes inn til Rogaland Venstre ved styret, [email protected]. Fristen for å levere forslag er fredag 12. januar 2018.

Beregning av delegater
Endelig beregning blir sendt ut til lokallagslederne basert på antall betalende medlemmer lokallaget har per 31.12.2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**