Kommunestruktur på årsmøte 2018

Årsmøte 2018 Tema kommunestruktur, «Foto:Ragnhild Helseth»

Saken om fremtidig kommunestruktur på Nordmøre var tema på årsmøtet til Kristiansund Venstre torsdag 11.januar. Lokallagene fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll var invitert og var representert ved gruppeledere og lokallagsledere.
Full enighet om at prosessen må komme i gang igjen, og oppfordring til at Kristiansund går foran.

Under selve årsmøtebehandlingen ble det vedtatt en uttalelse der Kristiansund Venstre ber om at det blir tatt fornyet initiativ til å se på fremtidig kommunestruktur i vårt område.
Se eget oppslag.