Uttalelse: Tid for naboprat!

Kristiansund Venstre mener det må bli tatt fornyet initiativ for å se på den fremtidige kommunestrukturen i vårt område.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Region-og kommunereformen har så langt medført små endringer for ytre Nordmøre. Men diskusjonen fortsetter, og det er særlig knyttet spenning til hva som skjer med nåværende Gjemnes kommune. Spenningen er knyttet til om den fortsetter som egen kommune, om den slås sammen med nabokommuner, og om den eventuelt blir delt. For Kristiansund er det av største interesse å sørge for at Gjemnes fortsatt hører hjemme sammen med øvrige Nordmørskommuner.

Kommunene i Norge er allerede pålagt langt mer ansvar og oppgaver enn hva eksisterende kommunestruktur greier å oppfylle. Derfor har vi også et stort antall interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Dette er etter Kristiansund Venstre sin mening en lite effektiv og udemokratisk måte å drive tjenester på. Tallet på slike selskaper uten politisk kontroll må reduseres.

Kommunehelsetjenesten er under rask utvikling og vekst. Det er særlig innenfor dette området og øvrige velferdstjenester at kommunene fremover vil bli ytterligere utfordret.

Det ble i 2016 utarbeidet en intensjonsavtale mellom seks kommuner, nemlig Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund og Tingvoll, der målet var sammenslåing fra 2020. Folkeavstemminger ble gjennomført i fem kommuner, og alle sa nei. Kristiansund var eneste kommune som sa ja etter en innbyggerhøring.

Kristiansund Venstre mener at intensjonsavtalen må hentes frem igjen. Et grundig utredningsarbeid ble gjort som bakgrunn for avtalen. Dette grunnlagsarbeidet er like gyldig i dag, med noen oppdateringer av statistikk og tilpasset det antall kommuner som er aktuelle for sammenslåing. Kommunene på ytre og midtre Nordmøre må snarest ta opp igjen samtalene om dette. Vi skal levere gode og kostnadseffektive tjenester til folket som bor her.

Uttalelse vedtatt på
Kristiansund Venstre
sitt årsmøte 11.01.18

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**