Årsmøte i Hareid Venstre

Det blir årsmøtet for Hareid Venstre på Hareid Rådhus, det vil seie Hareid Elektriske bygget i Hareidsmyrane. Tidspunkt er sett til mandag 29.januar, 19.30.

Rekneskap, årsmelding, handlingsplan og andre dokumenter tilhøyrande sakslista, vil bli utsende seinare eller utdelte på årsmøtet.

Minner om at forslag til uttalar til fylkesårsmøtet, som ein ønskjer å få behandla på årsmøte må vere styret i hende seinast 26. januar.

 

-styret